Willem J. Ouweneel

Emeritus hoogleraar

Publicist

Schrijver

Spreker/prediker

Willem J. Ouweneel

Emeritus hoogleraar

Publicist

Schrijver

Spreker/prediker

Blog Post

229 Corona verklaard door de magische getallen!

10/05/2021 Column

Met getallen kun alles je bewijzen! Als je er eenmaal in verstrikt raakt, gaat er een steeds grotere fascinatie van uit, waaraan je je bijna niet kunt onttrekken (tenzij je je houdt aan het bijbelse ‘Wees nuchter en waak…’, 1 Petr. 5:8).

Neem nu eens dit: artsen in het Franse departement Haut-Rhin zeggen dat zij de eerste gevallen van corona al ontdekt hebben op 16 november 2019, lang vóórdat de ziekte ‘officieel’ werd vastgesteld in Frankrijk, en zelfs voordat de ziekte in China openlijk werd gerapporteerd. Dit betekent dat deze datum hét uitgangspunt is voor welke berekening dan ook. Voor Amerikanen is deze datum bijzonder interessant, want de Amerikaanse Onafhankelijkheidsdag viel op 4 juli 1776, en van 4 juli 1776 tot 16 november 2019 zijn het precies 88.888 dagen; dat kan natuurlijk geen toeval zijn! Oftewel: Amerika’s coronavrije vaderlandse geschiedenis heeft 88.888 dagen geduurd.

Het getal 8 is de aanduiding voor een nieuw begin, zoals de achtste dag tegelijk de eerste dag van een nieuwe week en tevens de dag van de besnijdenis is (vgl. ook Luk. 9:28; Joh. 20:26). Dus begon op 16 november 2019 voor Amerika een nieuw tijdperk? Het coronatijdperk? En mag hier ook nog genoemd worden dat de naam ‘Jezus’, geschreven in Griekse letters, de getalswaarde 888 heeft? Zijn we op 16 november 2019 de ‘grote verdrukking’ binnengegaan, en is Jezus Christus de grote Redder daaruit?

Het wordt nog fraaier. De bronnen zeggen verder dat 16 november in Frankrijk 15 november in de USA is (vanwege het tijdsverschil tussen Europa en Amerika) en dat dat in de joodse jaartelling de 17e van de ‘tweede maand’ (Chesjvan) was. Dat is zeer bijzonder, want dat was ook precies de datum waarop de zondvloed begon (Gen. 7:11). Het getal 17 wordt wel omschreven als symbool van de overwinning: dus begon met de zondvloed resp. met de coronacrisis de overwinning voor alle uitverkorenen die veilig door Gods oordelen heen geloodst worden?

Nog een voorbeeld. Kenners spreken van een Henochjaar, dat is afgeleid uit het buitenbijbelse boek Henoch. Dit jaar heeft 364 dagen, dat is 52 weken van 7 dagen. Dit is de oudste kalender van de schepping! Tweeduizend Henochjaren, gerekend vanaf 1 januari van het jaar 1 (het begin van de christelijke jaartelling) voeren tot 11 maart 1994; 11 maart is precies de 70ste dag van het jaar. Dat is een belangrijke dag, want op 11 maart 2004 gingen de treinbommen in Madrid af, op 11 maart 2011 vond de kernramp van Fukushima plaats, en op 11 maart 2020 werd Covid-19 door de WHO (World Health Organization) als pandemie bestempeld. Steeds op de 70ste dag van het jaar!

De WHO werd gesticht op 7 april 1948. De getalswaarde van W+H+O = 23+8+15. Als je die getallen vermenigvuldigt, krijg je 2760. En ziedaar: precies 2760 dagen na 7 april 1948, op 28 oktober 1955, werd Bill Gates geboren! Daarmee is het bewijs geleverd: WHO en Gates zijn duidelijk de boosdoeners achter corona…

Of neem de Amerikaanse presidenten. Barack Obama moet een satanist zijn, want vanaf de stichting van de Satanskerk in San Francisco (30 april 1966) tot de verkiezingsoverwinning van Obama (4 nov. 2008) waren het precies 6 jaren, 66 maanden, 666 weken en 6666 dagen! Bovendien zegt Lukas 10:18 dat Satan als een bliksem uit de hemel viel, en het Hebreeuwse woord voor ‘bliksem’ is… Barak! Het getal 6 staat voor Satan en zijn boosheden; denk maar aan het getal 666 (Openb. 13:18)! 666 is hét grote contrast met het getal 888 (zie boven). En wat heeft Obama met corona te maken? Op 10 februari 2007 kondigde Obama zijn presidentskandidatuur aan – en precies 666 weken later brak de coronapandemie uit (16 nov. 2019).

Nee, dan Donald Trump! Die is geboren op 14 juni 1946, en precies 700 dagen later (14 mei 1948) werd de staat Israël uitgeroepen! En ziedaar, precies 70 jaar en 666 dagen na 14 mei 1948 kondigde de WHO de coronapandemie af (11 maart 2020)! Toen Trump op 20 januari 2017 beëdigd werd als president, was hij 70 jaar, 7 maanden en 7 dagen oud! Het getal 7 staat voor voltooiing en volmaaktheid. Trump was de ware Noach, die het volk veilig door de crisis moest loodsen. (Jammer alleen dat hij van de bestrijding van corona niets terechtbracht, maar dat is de rekenaars mogelijk ontgaan.)

Trumps geboortedag was de dag waarop de Amerikaanse regering besloot tot het zogenoemde Baruch Plan (tot afschaffing van atoomwapens). En op de dag waarop Trump 777 maanden oud was, vond de belangrijke ceremonie plaats van de Barakah kerncentrale in de Verenigde Arabische Emiraten. Baruch, Barakah en Barack is natuurlijk allemaal één pot nat en legt een mystieke link tussen Trump en Obama.

Terug naar Covid. Dat woord heeft de getalswaarde 766, en dat is een verraderlijke combinatie van zowel de 7 als de 6. Het gaat om Covid-19, en 19 staat voor ‘geloof’ (volgens de getalswaarde). Dus alleen door het geloof kunnen wij de verraderlijke combinatie van de 7 en de 6 doorzien!? Het getal 766 is in de joodse gematria (letterrekenkunde) de getalswaarde van ‘Trump blood moon’ (Trump bloedmaan) en van ‘Satan Moloch Thaumiel’ (drie demonische machten).

Het woord ‘corona’ is ook interessant: de getalswaarde daarvan is in de joodse gematria 224, en dat is ook de getalswaarde van bijvoorbeeld ‘Sodom’ en ‘Mahomet’ (Mohammed).

Kortom, je kunt ervan maken wat je wilt! En geloof maar dat heel wat mensen dit soort sprookjes gretig slikken. De desbetreffende internetsites worden dan ook druk bezocht. We wisten al dat de complottisten diepere geheimen achter corona zochten, maar deze websites rekenen het ons allemaal nog eens netjes voor. Wat schreef ik ook alweer over covidioten…?