Willem J. Ouweneel

Emeritus hoogleraar

Publicist

Schrijver

Spreker/prediker

Willem J. Ouweneel

Emeritus hoogleraar

Publicist

Schrijver

Spreker/prediker

Column

15/04/2021 226 Nog eenmaal: waarom ‘in ’s hemels naam’ vaccineren?

Nog bijna elke dag krijg ik enthousiaste dankbetuigingen (per mail of mondeling) naar aanleiding van wat ik geschreven heb over…

06/04/2021 225 Pasen in Nederland – feest van de teleurstellingen

Pasen zit vol van teleurstellingen. Je weet wat dat is: teleurstelling is een emotie die optreedt wanneer iets waar je…

02/04/2021 224 Wat is het nu: stomme journalisten of domme gereformeerden!?

Allereerst mijn excuses naar de Oud Gereformeerde Gemeente in Krimpen a/d IJssel, die ik maandag voor een GerGem heb uitgemaakt….

27/03/2021 223 Hebben de Urkse en Krimpense GerGemmers al die kritiek verdiend?

Veel mensen maken te weinig onderscheid tussen ‘begrip hebben voor’ en ‘het eens zijn met’. Zo heb ik begrip voor…