Willem J. Ouweneel

Emeritus hoogleraar

Publicist

Schrijver

Spreker/prediker

Willem J. Ouweneel

Emeritus hoogleraar

Publicist

Schrijver

Spreker/prediker

Blog Post

228 Corona en nieuwe mensenkennis

06/05/2021 Column

De laatste tijd heb ik vaak tegen anderen gezegd dat ik zelden zoveel nieuwe mensenkennis hebben opgedaan als in de afgelopen vijftien maanden. Mag ik een paar mensentypes voor je proberen te schilderen? Je kunt ze volgens mij allemaal in de Bijbel terugvinden!

(1) De overmoedigen. Dat zijn degenen die al die maanden door lak hebben gehad aan alle coronaregels. Ze dragen nooit mondkapjes, komen vlak bij je staan als ze met je praten, stelden er een eer in de avondklok (toen die er nog was) te negeren, en bezochten toch minstens eenmaal per maand een feestje (‘opdat hun sociale vaardigheden toch vooral geen deuk zouden oplopen’). De christenen onder hen dachten misschien dat zij uit ‘geloofsvertrouwen’ handelden, maar ze maken de stellige indruk dat het meer zelfvertrouwen en overmoed was. Tot de ‘overmoedigen’ rekenen we ook die kerken en gemeenten die gewoon op volle sterkte samenkomen en luidkeels zingen alsof er niets aan de hand is.

Zij zijn van het type van Spreuken 14:16: ‘Een wijze vreest en keert zich af van het kwade, maar een dwaas gaat zich te buiten en waant zich veilig (of: is zorgeloos)’.

(2) De bangeriken. Nog steeds hoor ik van mensen in mijn omgeving die ik goed ken en die voor zover ik kan overzien kerngezond zijn, maar die hun huis bijna niet uit durven komen. Ze blijven (uiteraard mét mondkapje) op drie meter afstand van je staan (áls je ze al te spreken krijgt). Als je bij ze aanbelt, gaat de deur slechts op een kleine kier open. Daar waar nog kerkdiensten worden gehouden, hebben wij ze al vele maanden niet gezien. Maar ook onder de kerkleiders zijn bangeriken (of zijn het luilakken?): er zijn kerken en gemeenten die al vele maanden gewoon gesloten zijn. Zelfs aan live-streaming doen ze niet.

Ze zijn van het type van Spreuken 22:13: ‘De luiaard zegt: “Er is een leeuw op straat; ik zou midden op de pleinen gedood kunnen worden!”’

(3) De ontkenners. In het begin had ik er ook moeite mee de ernst van de corona-epidemie onder ogen te zien, maar intussen ben ik (denk ik) wijzer geworden, net als miljoenen anderen. Maar de ontkenners zeggen nog steeds dat het ‘slechts om een griepje’ gaat. Dat soort mensen met oogkleppen voor zou gedwongen moeten worden eens (in zwaar anti-corona-uniform) een dagje op de intensive care mee te maken (voor zover ze dat soort pottenkijkers daar zouden toelaten). Een dagje maar – dan zijn ze hopelijk wel genezen. Of laten ze eens praten met mensen die corona gehad hebben en al maanden met de nare gevolgen ervan te kampen hebben, waar ze misschien nooit helemaal meer van af komen.

Deze ontkenners zijn van het type van 1 Samuël 17:10: net als Goliath ‘honen’ zij de gelederen, niet zozeer van Israël, maar van het corona-leger. Stoere binken.

(4) De complottisten. Dat zijn de mensen die de ware (geheime) oorzaken van het coronavirus én de ware (geheime) oorsprong van de coronavaccins beweren te kennen – overigens hebben ze het allemaal weer over heel ándere oorzaken!! – en de eenvoudige lieden daarmee het hoofd op hol brengen. Je zou tegen ze willen zeggen: jullie houden er legio heel verschillende theorieën op na; we sluiten jullie samen op in één vertrek, dan kunnen jullie het onderling uitvechten. Maar val óns er alsjeblieft niet mee lastig.

Zij zijn van het type van Jeremia 23:32, waar God zegt: ‘Zij misleiden mijn volk met hun leugens en met hun gezwets. Ík heb hen niet gezonden. Ik heb hun geen opdracht gegeven. Zij zijn voor dit volk van geen enkel nut’.

(5) De gelovigen. Dat zijn de mensen die, of ze zich nu laten vaccineren of zich niet laten vaccineren, het in elk geval uit geloofdoen, en zich niet uit angst laten vaccineren (of uit angst vaccinatie weigeren). Het gaat er immers niet altijd om welke keuzes je maakt, maar vooral vanuit welke gezindheid jij ze maakt.

Zij zijn van het type van Romeinen 14:23: “Wie twijfelt als hij [zich wel of niet laat vaccineren], is veroordeeld, omdat het niet op grond van geloof is; en alles wat niet op grond van geloof is, is zonde’.

(6) De schijn-experts. Dat zijn de mensen die weliswaar geen complottisten zijn, maar die precies zeggen te weten dat die vaccins niet kunnen deugen (‘ze zijn in veel te korte tijd gemaakt, dak kan nooit goed zijn’) of dat ze alleen maar ontworpen zijn om de zakken van de farmaceutische industriëlen te spekken. Dat zijn de mensen die ons vertellen dat ze ‘die rommel’ uiteraard niet in hun lichaam willen hebben, terwijl ze niets van ‘die rommel’ weten. Hun probleem is dat ze geen échte kennis van zaken hebben; ze roepen maar wat.

Zij zijn van het type van Spreuken 9:13: ‘Vrouwe Dwaasheid bazelt maar, door haar domheid weet te nergens van [al doet ze door haar gebazel of ze het wél weet]’.

(7) De onwetenden. Dat zijn de mensen die de volgende uitspraken doen: ‘Mijn immuunsysteem kan het wel aan’ (was het maar waar!); ‘ik ben gezond, dus waar heb ik dat vaccin voor nodig?’ (om gezond te blijven, suffie!); ‘ik behoor niet tot de risicogroepen, dus mij kan niks gebeuren’ (was het maar waar!). Ze weten bijvoorbeeld ook niet dat het vaccineren niet alleen belangrijk is voor jezelf, maar ook voor het opbouwen van groepsimmuniteit: hoe meer mensen gevaccineerd worden, des te veiliger wordt de samenleving. Ze denken alleen aan zichzelf.

De onwetenden zijn van het type van Hosea 4:6 (een beetje uit zijn verband gerukt): ‘Mijn volk komt om, doordat het gebrek aan kennis heeft’.

Misschien er nog wel meer types, maar zeven is een mooi getal.