Willem J. Ouweneel

Emeritus hoogleraar

Publicist

Schrijver

Spreker/prediker

Willem J. Ouweneel

Emeritus hoogleraar

Publicist

Schrijver

Spreker/prediker

Blog Post

208 Waarheid en leugen: het nepnieuws loert van alle kanten

24/12/2020 Column

Je dénkt misschien dat het a.s. vrijdag Kerstmis is, de geboortedag van Christus. Maar je bent bedrogen: het is ‘fake news’ (nepnieuws). Al eeuwen geleden is dat bedacht door de ‘mainstream’ theologen, om op die manier allerlei heidense midwinterfeesten te maskeren. Je bent voorgelogen. Maar dat is je eigen schuld, doordat je veel te veel geloof hecht aan de ‘mainstream’ media. Die liegen allemaal voortdurend en consequent. Als je beter had opgelet, had je allang bij het ‘alternatieve’ circuit de waarheid kunnen achterhalen. Bijvoorbeeld dat Jezus geboren zou zijn tijdens het Loofhuttenfeest (september-oktober). Christenen, kijk toch uit, het nepnieuws loert van alle kanten!

Vooral sedert Trumps presidentschap is de term ‘fake news’ in zwang geraakt, want Trump gebruikte die om de haverklap. Dat hoort helemaal bij populisten, want die zijn tegen ‘de elite’ en voor ‘het volk’. En tot de elite hoort ook de ‘mainstream’ pers: die liegt stelselmatig. Als je de waarheid wilt weten, luister naar Trump. Of naar Fox News, waar Trump uren per dag naar keek. Maar Fox is nu ook uit de gratie – ze verkondigen nu ook ‘fake news’ – dus moet je naar de nóg rechtsere pers, zoals Newsmax. Laatste staaltje van Trumps ‘fake news’-geroep: een tweet van dit weekend, waarin hij riep dat het verhaal dat er in de Oval Office over een eventuele ‘krijgswet’ gesteggeld zou zijn, ‘fake news’ is. En dat terwijl verschillende getuigen vanuit de Oval Office daarover bericht hebben. Enkele van Trumps naaste medewerkers opperden dat een ‘krijgswet’ zou moeten worden uitgevaardigd, waardoor Trump de noodtoestand kan afkondigen en daardoor ook na 20 januari aan de macht kan blijven.

Onlangs schreef ik dat de Amerikaanse ‘profeten’ die Trumps overwinning voorspelden, alleen gelijk kunnen krijgen doordat Trump omkoperij of een staatsgreep pleegt. Zo’n ‘krijgswet’ zou precies dat inhouden: een poging tot een staatsgreep! Maar nee, die krijgswet is helemaal niet aan de orde geweest – dat is ‘fake news’, zegt Trump. Gelukkig maar!

Vandaag de dag zijn er twee werelden: de wereld van de waarheidslievendheid en de wereld van het ‘fake news’. Alleen verschillen de meningen diepgaand over de vraag wélke van de twee werelden wát is. Nooit hebben we deze gespletenheid scherper kunnen waarnemen dan in 2020. Een paar voorbeelden: dat de klimaatveranderingen ‘sterk overdreven’ worden, hadden we al eerder gehoord; het is ‘fake news’ om ons allemaal bang te maken. Dat er een coronapandemie zou heersen, wordt door sommigen – zelfs artsen – ook ‘fake news’ genoemd. In Amerika maakt het coronavirus wel slachtoffers, maar slechts 1 promille is er tot dusver aan overleden! Waarom schreeuwen de ‘mainstream’ media dan zo over het virus? Welke geheime belangen van welke geheime elite worden daarmee gediend? En de zogenaamde veiligheid van de nieuwe vaccins is ook ‘fake news’! Neem ze niet, want ze veranderen je genetische identiteit! (Als geneticus weet ik dat dat de grootst mogelijke flauwekul is – maar ook sommige christenen geloven het blijkbaar graag.)

Een ander voorbeelden van ‘fake news’. In meer dan vijftig rechtszaken heeft Trump niet kunnen aantonen dat er massale verkiezingsfraude is geweest; meer dan tachtig Amerikaanse rechters hebben hem nagenoeg altijd ongelijk gegeven. Toch geloven miljoenen Amerikanen dat er wel degelijk op grote schaal gefraudeerd is! Alle ‘mainstream’ media, maar ook al die tachtig rechters, behoren blijkbaar tot de ‘elite’ die het volk constant voorliegen. Een beangstigende opvatting…

Christenen hebben nog een speciale reden om zich bezorgd te voelen. Als we geloven dat we in de eindtijd leven, hebben we ook spoedig de Antichrist te verwachten, dé dienaar van Satan, die zelf de ‘vader van de leugen’ is (Joh. 8:44). De komst van de Antichrist zal zijn ‘naar de werking van Satan met allerlei kracht en tekenen en wonderen van de leugen, en met allerlei bedrog van de ongerechtigheid voor hen die verloren gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet hebben aangenomen om behouden te worden. En daarom zendt God hun een werking van de dwaling om de leugen te geloven’ (2 Thess. 2:9-11). ‘De Geest zegt uitdrukkelijk, dat in de latere tijden sommigen van het geloof zullen afvallen, terwijl zij zich zullen bezighouden met verleidende geesten en leringen van demonen, die in huichelarij leugen spreken en hun eigen geweten hebben dichtgeschroeid’ (1 Tim. 4:1v.). En Johannes spreekt in verband met de Antichrist over ‘de geest van de waarheid en de geest van de dwaling’ (1 Joh. 4:6).

Dit past helemaal in het straatje van het ‘fake news’: er is steeds meer leugen om ons heen! Alleen: aan welke kant moeten christenen nu gaan staan? Waar is de waarheid en waar is de leugen? Moeten christenen gaan staan aan de kant van alle alternatieve (extreem-rechtse) kranten, radio- en tv-stations en websites – en populistische partijen! – die ons de ‘waarheid’ verkondigen? Of aan de kant van de ‘mainstream’ media, die ons zogenaamd alleen maar ‘fake news’ verkopen (uit welk eigenbelang dan ook)? Evangelist Franklin Graham (zoon van Billy Graham) vertelde onlangs dat hij geneigd is Trump te geloven wat die massale verkiezingsfraude betreft, omdat ‘Trump opvallend vaak het bij het rechte eind heeft gehad’. Maar vooraanstaande Amerikaanse politici beweren dat Trump in de afgelopen vier jaar bijna aan één stuk door gelogen heeft. En eerlijk gezegd geloof ik dat deze laatsten meer de waarheid spreken dan Graham… Dat recente tweetje over die ‘krijgswet’ is er weer een treffend voorbeeld van.Maak je borst maar nat, christenen! Het zal nog veel erger worden als het om die scheidslijn tussen waarheid en leugen gaat. Het zal steeds moeilijker worden – als je je niet heel zorgvuldig aan ‘Woord en Geest’ houdt – om de waarheid te onderscheiden. Moet je uitkijken voor de ‘mainstream’ media? Ja – en kijk ook uit voor het alternatieve circuit…