Willem J. Ouweneel

Emeritus hoogleraar

Publicist

Schrijver

Spreker/prediker

Willem J. Ouweneel

Emeritus hoogleraar

Publicist

Schrijver

Spreker/prediker

Blog Post

207 De ‘profeten’ die Trumps overwinning voorspelden

17/12/2020 Column

Dit wordt een pijnlijke column. Zónder leedvermaak, maar mét plaatsvervangende schaamte, omdat zovele christen-leiders in Amerika de vermeende verkiezingswinst van Trump voorspeld hebben met een beroep op visioenen en de directe stem van God. ‘Profeet’ Jeremiah Johnson heeft zelfs drie visioenen gehad die bevestigden dat Biden een seniele oude man is en dat Trump president zou blijven. Johnson beweerde: ‘Óf een leugenachtige geest heeft de mond van talloze betrouwbare profetische woordvoerders in Amerika gevuld; óf Donald J. Trump heeft werkelijk gewonnen en we zijn getuige van een duivels plan om de verkiezingen te manipuleren’. Johnson zag de derde mogelijkheid over het hoofd: de ‘profeten’ werden gewoon gedreven door wishful thinking. Maar dat verandert niets aan het feit dat, als Biden eenmaal president is, deze ‘profeten’ valse profeten zullen blijken te zijn geweest.

In Las Vegas beweerde Mike Thompson (‘stichter, apostel, profeet’), voorganger van een grote kerk, na de verkiezingen in een kerkdienst dat de ‘profeten’ wel degelijk gelijk hadden, ook al zouden die ‘profeten’ ‘vervolgd’ (bespot) worden. Hun woorden zouden bewaarheid worden! Een andere voorganger in de buurt is Denise Goulet, die tijdens een kerkdienst (waarin ook Trump persoonlijk aanwezig was) beweerde: ‘Om half vijf vanochtend zei de Heer tegen mij: “Ik zal jouw president een tweede keer laten winnen”’. En: ‘De Heer zei: “Hij is klaar voor de volgende vier jaar”’. En: ‘De hemel heeft een leger van engelen gestuurd om u [Trump] te beschermen (…) Het mag nu een knoeiboel zijn, maar God koos een strijder uit om de dingen in orde te brengen’.

De bekende televisiedominee Pat Robertson beweerde: ‘De Heer heeft tegen mij gezegd dat de president herkozen gaat worden’. Een soortgelijke ‘profetes’ is ook Kat Kerr, die beweert vele malen in ‘de hemel’ opgetrokken te zijn geweest. Zij heeft gezegd: ‘Bergen zullen zich verplaatsen en Trump zal hoe dan ook president worden en nog vier jaar regeren. God zal regeren in dit land.’ Waar Trump regeert, daar regeert God! Ze heeft ook namens God gezegd: ‘Waarom zouden jullie op een schurk [Biden] stemmen, als Ik jullie een superheld [Trump] gegeven heb?’

Nog zo’n ‘profetes’ is Paula White. Jaren geleden verkondigde zij al dat Trump een ‘wedergeboren christen’ is. Al zeventien jaar is White de geestelijke leidsvrouwe van Trump; sinds vorig jaar is zij bij hem in dienst. ‘Wie tegen Trump is, is tegen God’, verkondigde zij toen ze benoemd werd. Een week vóór de verkiezingen organiseerde zij een gebedsbijeenkomst voor Trump. Hartstochtelijk bad zij voor de president: ‘Ik hoor het geluid van overwinning, ik hoor het geluid van overweldigende regen’, riep White meermalen uit met veel tongentaal. ‘We verbreken demonische bondgenootschappen in Jezus’ naam’, zei ze, vermoedelijk doelend op de Democraten.

Voorganger Donna Rigney uit Salt Springs riep ná de verkiezingen uit: ‘We moeten president Trump over de finishlijn slepen met gebed, aanbidding en vasten. Waarbij we onze vijanden blijven liefhebben.’ Die ‘vijanden’ zullen wel weer de Democraten zijn. Maar moeten Amerikanen werkelijk willen dat door bidden en vasten hun hele democratie om zeep geholpen wordt? Want dat is de enige manier waarop Trump nog zou kunnen winnen: door omkoperij en/of een staatsgreep.

En dan ‘profeet’ Johnny Enlow, die rechtstreeks van God hoorde dat Trump zou winnen. Enlow beweerde dat ‘2020’ een jaartal van diepe geestelijke betekenis was, gebaseerd op 2 Kron. 20:20 (!), ‘Vertrouw op zijn profeten en u zult voorspoedig zijn’.

Zelfs toen de verkiezingsuitslag allang vaststond, leidde gebedsleider Dutch Sheets in Pennsylvania nog een gebedsbijeenkomst voor de herverkiezing van president Trump. Hij bad: ‘Wij zullen de overwinning van Golgotha afdwingen en de profetische geluiden van God over ons land uitspreken’. ‘Er zal een grote uitstorting van verlossing en heerlijkheid zijn in dit land’, profeteerde een vrouw. Een andere vrouw sprak over het licht dat zich (via Trump) door het land zou verspreiden: ‘Dit is een reset van de natie.’

Nu gaat het mij er niet om of God vandaag de dag nog ‘profetieën’ in de zin van echte voorzeggingen schenkt. Wél kunnen we het erover eens zijn dat, als Biden straks president is, de geciteerde Amerikanen – en er zijn er nog veel meer – allemaal valse profeten zullen blijken te zijn. Dat is voor de geloofwaardigheid van het christendom bepaald geen goede zaak.

Het klopt allemaal nog om een andere reden niet. Ten tijde van Bill Clinton riepen de profeten: Character counts (‘Karakter telt’): ‘Clinton moet weg, want zijn karakter deugt niet’. Maar bij Trump lijkt dat criterium er ineens niet meer toe doen. Hij mag een hork zijn, een rokkenjager, een aartsleugenaar, een narcist, één die zijn opponenten vertrapt – en toch is hij Gods verkozen dienaar!?

Waaróm moet Trump zo nodig winnen? Omdat onder Biden duizenden ongeboren kinderen het leven zullen laten die onder Trump gespaard zouden blijven? Dat zou inderdaad vreselijk zijn. Maar waarom heeft niemand het over de tienduizenden die in Amerika door corona gestorven zijn doordat Trump het virus grotendeels negeerde? Waarom heeft niemand het over de honderdduizenden die door Trump zouden sterven als de VS Trumps ontkenning van de klimaatcrisis zouden overnemen?

De Here zegt: ‘De profeet die beweert een woord in mijn naam te spreken dat Ik hem niet geboden heb te spreken, die profeet moet gedood worden’ (Deut. 18:20; vgl. Jer. 28). Maar nee hoor, vandaag kunnen al die valse profeten in Amerika gewoon hun ministries voortzetten en gesteund blijven door massa’s misleide (en goed betalende) christenen. Mensen willen bedrogen worden. Christus zei: ‘Wacht u voor de valse profeten, die in schapenvacht tot u komen, maar van binnen zijn zij roofgierige wolven’ (Matt. 7:15).

Ik vrees dat, als Biden straks president is, de ‘profeten’ zullen beweren dat ze tóch gelijk hadden, omdat Trump in 2025 alsnog aan zijn tweede termijn zal gaan beginnen…