Willem J. Ouweneel

Emeritus hoogleraar

Publicist

Schrijver

Spreker/prediker

Willem J. Ouweneel

Emeritus hoogleraar

Publicist

Schrijver

Spreker/prediker

Blog Post

238 ‘Ik heb het recht andere mensen te besmetten!!’

23/09/2021 Column

Hoera voor David de Vos! Hij houdt zijn rug recht, wat zijn schoonvader er ook van mag vinden en wat voor lelijke dingen zijn critici ook over zijn arme hoofd uitstorten. Hij gaat binnenkort het event Simply Jesus Come Together organiseren (5-7 nov.), en vraag daarbij aan de deelnemers dat zij bij binnenkomst een vaccinatiebewijs, een herstelbewijs of een negatieve test tonen. Dat is de normaalste zaak van de wereld; gewoon een zaak van gezond verstand. Je wilt de kans dat de deelnemers elkaar met een soms dodelijke ziekte besmetten, toch tot een minimum beperken?

Ga maar na: bijna alle mensen die momenteel met corona op de intensive care liggen, zijn niet gevaccineerd. De samenleving moet opdraaien voor de kosten van hun verzorging. Zeker, ik ben dankbaar, want zónder de vaccins zouden wij duizenden méér doden hebben dan er nu zijn. Maar de ongevaccineerden blijven een voortdurend gevaar voor de samenleving. Het is vanzelfsprekend dat mensen die in grote groepen bijeen zijn, zich proberen te beschermen tegen besmettingen. Heel wat christenleiders die ‘op God vertrouwd’ hebben, zijn in allerlei landen intussen aan corona overleden omdat zij zich niets van de voorzorgsmaatregelen aantrokken. In één week heb ik twee van zulke eigenwijze vrienden in verschillende landen door de dood verloren.

Ik vind wel dat David het nóg wat krachtiger had kunnen zeggen. We vragen om vaccinatie-, herstel- of testbewijzen, niet alleen omdat de overheid dat van ons vraagt, maar ook omdat dat beter is voor onze volksgezondheid. Ook zegt David dat hij ‘begrijpt’ dat zijn critici ‘boos’ zijn. Ik begrijp dat zelf helemaal niet erg. Integendeel, ik zou iedereen dringend afraden grote events bij te wonen waar zulke bewijzen niet geëist worden. En laten we dan maar liever ‘boos’ zijn op de waaghalzen die er anders over denken en anderen roekeloos in gevaar brengen.

Na vorige columns heb ik de schandaligste scheldkanonnades over mij heen gekregen, en dat zal nu ook wel weer gebeuren. Sommige kwaadsprekers hebben het over ‘satanisch beleid’, over ‘hypocrisie’, over de ‘wijn van de wereld’, over ‘boze zaken’, ze noemen de organisators ‘wolven in schaapskleren’, ze beroepen zich op het boek Openbaring. Ze zeggen dat David de Vos en al die anderen ‘meer vertrouwen op de overheid’ (of ‘de vaccins’) dan ‘op God’. Ga dat maar zeggen tegen de mensen die achter zee- en rivierdijken wonen: ‘jullie vertrouwen meer op de dijken dan op God’. Ga dat maar zeggen tegen patiënten die naar de dokter gaan: ‘jullie vertrouwen meer op de artsen dan op God’. Waarom laten al die overmoedige ongevaccineerde coronapatiënten zich bij ziekte in het ziekenhuis opnemen? Vertrouwen ze misschien meer op de ziekenhuizen dan op God!? Kom op, zeg, laten we ophouden met dit soort beschuldigingen.

Let wel, de overheid dwingt de bevolking niet eens zich te laten vaccineren. Vaccineren of niet, dat moet iedereen voor zichzelf verantwoorden. Maar laten de ongevaccineerden die ziek worden, dan niet al te vanzelfsprekend de medische zorg ontvangen. Dat is niet eerlijk. En laten ze niet het recht opeisen grote events bij te wonen, waar ze anderen kunnen besmetten. Dat is ook niet eerlijk. Die mensen pochen op hun ‘vrijheid’, maar wat ze bedoelen is dat zij voor zichzelf de vrijheid opeisen om andere mensen aan te steken. (Even voor de duidelijkheid: gevaccineerde mensen die besmet raken, zijn veel minder besmettelijk voor andere mensen dan niet-gevaccineerde mensen.) We horen de raarste ideeën over ‘vrijheid’. Vrijheid is helemaal niet dat ik kan doen en laten wat ik zelf wil, ook al zou ik daarmee anderen schade toebrengen. Alle vrijheid mag en kan slechts zo ver gaan dat daarmee de vrijheid van anderen niet belemmerd wordt. Mensen hebben de vrijheid te eisen dat zij zoveel mogelijk verschoond blijven van ongevaccineerde en niet-geteste mensen. Mensen hebben de vrijheid te eisen dat de events die zij graag willen bijwonen, zoveel mogelijk bescherming bieden.

Het ergste vind ik de zogenaamde ‘bijbelse’ argumenten. Ik noemde er al iets van. Ik ben niet alleen geschokt door de mensen die zoveel bijbelse waanideeën verkopen, maar ook door de mensen die dat allemaal voor zoete koek slikken. Ik ben geschokt door de christenen die allerlei sites raadplegen (ik noem ze niet!) waarop de grootste leugens over corona en de vaccins verkocht worden, en daar blindelings geloof aan hechten. Sommige christenen roepen dat corona laat zien dat we in de eindtijd leven. Soms denk ik dat ze gelijk hebben – maar om een heel andere reden. De eindtijd wordt vooral gekenmerkt door massa’s christenen die achter dwaze leugens aanlopen (bijv. 2 Thess. 2:9-12). Dat is precies wat er vandaag met miljoenen christenen lijkt te gebeuren, en dat stemt mij bedroefd. (Kom me niet aanzetten met de flauwekul dat ik de verkeerde sites leest en dat ik achter leugens aanloop. Dat is een goedkope jij-bak. Ik heb die sites voor de zekerheid allemaal gelezen, dus wees gerust )

Mag ik je ten slotte twee boeken aanraden? Het ene is geschreven door journalist Maarten Reijnders en is getiteld: Complotdenkers: Hoe gevaarlijk zijn QAnon, nepnieuws en samenzweringstheorieën (Aspekt 2021). Reijnders laat o.a. zien hoe complottheorieën, ook de ‘christelijke, een antisemitische ondertoon hebben, zonder dat christenen dat dóór hebben. Als dat geen kenmerk van de eindtijd is!

Het andere boekje heb ikzelf geschreven: De 3 C’s van 2020-2021: Corona, complotten en christendom (Scholten 2021). Naast vele andere dwalingen die de ronde doen, beschouw ik de ‘christelijke’ complottheorieën als behorend tot de gevaarlijkste dwalingen, juist omdat ze voor de onwetenden zo ‘bijbels’ aandoen. Ze zijn voor mij een teken van de eindtijd. ‘Wees nuchter en waak’, zegt de Schrift. Dat is wat anders dan achter de onnuchtere fantasten aan te rennen.