Willem J. Ouweneel

Emeritus hoogleraar

Publicist

Schrijver

Spreker/prediker

Willem J. Ouweneel

Emeritus hoogleraar

Publicist

Schrijver

Spreker/prediker

Blog Post

203 De Tempelberg en het absurde besluit van de VN

18/11/2020 Column

Aparte plek, die Tempelberg in Jeruzalem! Ik ben er vaak geweest en van die vele keren dat ik er was, heb ik twee keer een heuse rondleiding gehad. Mijn eerste gids was een joodse vrouw. Toen ik een bijbel tevoorschijn haalde om iets te checken, kreeg zij bijna een rolberoerte: ‘Doe die bijbel weg, want alle religieuze uitingen zijn op de Tempelberg streng verboden!’ Dat was inderdaad zo – behalve dan blijkbaar het massale en luide Allahoe akbar!, dat ik óók op de Tempelberg gehoord heb, toen een menigte moslims daar een paar orthodoxe Joden in het oog kreeg. (Die komen er ook, hoewel de meeste orthodoxe Joden dat liever niet doen uit angst dat ze per ongeluk de plek zouden betreden waar ooit het ‘heilige der heiligen’ is geweest.)

De tweede gids die mij ooit op de Tempelberg rondleidde, was een Palestijnse moslim. Op een bepaald ogenblik beging ik de onvoorzichtigheid het woord ‘Tempelberg’ te gebruiken, waarop hij in woede uitbarstte: ‘Dit is niet de Tempelberg! Hier heeft nooit een tempel gestaan!’ Wow. Dat wist hij blijkbaar zeker. Ik moest meteen denken aan wat ik ooit van de Palestijnse leider Jassir Arafat las: ‘Als hier een tempel gestaan had, zou dat heus wel in de Qoran gestaan hebben!’ En díé zonderlinge uitspraak herinnerde mij weer aan een Afrikaanse kerkleider die eens tegen mij zei: ‘Als wij mochten roken, zou dat heus wel in de Bijbel hebben gestaan…’ Zo kun je heerlijk conclusies verbinden aan wat er niet in jouw heilige boek staat.

Over de Bijbel gesproken: in de Bijbel lees ik vele malen dat er op wat wij de Tempelberg noemen (de berg Moria of Sion – de naamgeving is verwarrend), wel degelijk een tempel gestaan heeft: eerst de tempel van Salomo, toen de tempel van Zerubbabel, toen de tempel van Herodes. Jezus was vele malen in diezelfde tempel – die volgens de moslims nooit bestaan heeft! Vervangingstheologen ontkennen dat er in de toekomst weer een tempel op die berg zal staan (ondanks Ezech. 40-44) – maar ze erkennen op z’n minst dat er vroeger een tempel gestaan heeft.

En ziedaar: nu hebben de Verenigde Naties onlangs een resolutie aangenomen volgens welke de Tempelberg voortaan nog uitsluitend bij zijn islamitische naam genoemd mag worden: Haram al-Sharif (dat betekent zoveel als ‘Edel Heiligdom’, wat op de Rotskoepel en het terrein eromheen slaat). De resolutie is ondertekend door meer dan honderd landen, waaronder helaas Nederland, terwijl in ons land toch maar liefst twee christelijke partijen deel uitmaken van onze regering. Hebben die geen invloed op dergelijke ondertekening?

Nu moeten we er wel even op letten dat we niet mogen beweren dat al die honderd landen zouden ontkennen er ooit een tempel op de Tempelberg gestaan heeft. Dat zou ook wel heel raar zijn. Denk eens aan de zeven wereldwonderen van de antieke wereld: er is meer bewijs dat er ooit een tempel op de Tempelberg gestaan heeft dan dat er ooit zoiets bestaan heeft als de hangende tuinen van Babylon, de Kolossus van Rhodos of de Pharos van Alexandrië. We hebben niet alleen het getuigenis van de Bijbel, maar ook dat van Flavius Josephus en oude rabbijnse bronnen – en natuurlijk het archeologisch getuigenis (hoewel de moslims altijd zoveel mogelijk hebben geprobeerd dit getuigenis te vernietigen). Moslims doen net alsof Jeruzalem pas sinds de zevende eeuw bestaat, toen een moslimmacht de stad veroverde, en negeren bewust de duizenden Israëlitische jaren die daaraan voorafgingen. Dat is net zo mal als wanneer protestanten zouden beweren dat er vóór 1500 nooit rooms-katholieke kerken in Nederland hebben bestaan.

Het misschien wel meest pro-Israëlische tweede-kamerlid, Joël Voordewind, schreef: ‘In de Mensenrechtenraad van de VN worden keer op keer resoluties aangenomen, exclusief gericht op de veroordeling van Israël. De teller van dit jaar staat inmiddels op zeven. De democratische rechtstaat Israël voert daarmee volgens deze VN-raad de lijst van mensenrechtenschenders aan. Geen enkel land is zo vaak veroordeeld. Beruchte staten als Saoedi-Arabië en China zelfs nooit. Dat is absurd.’

Voor mij is het duidelijk dat er geestelijke machten schuilgaan achter dit irrationele en absurdistische stemgedrag in de VN. Zo is het altijd geweest: in Dan. 10 vinden we achter het Medo-Perzische en het Griekse rijk een onzichtbare, tegen Israël gerichte ‘engelvorst’. Dat is altijd een figuur die door de heidenen zelf als ‘god’ vereerd wordt, maar in Gods ogen niets anders dan een ‘beest’ is (vgl. de leeuw, de beer, de panter en het ‘verschrikkelijke beest’ in Dan. 7). Achter Egyptes verzet tegen Israëls uittocht ging de ‘draak’ (een onzichtbaar demonisch monster) schuil (Jes. 51:9). Bij de Babylonische ballingschap raakte Juda in de macht van de ‘draak’; dat was niet alleen koning Nebukadnezar, maar vooral de ‘goddelijke’ (lees: demonische) macht áchter hem (Jer. 51:34,44). En in de eindtijd is niet alleen ‘het beest’ (het herstelde Romeinse Rijk) tegen Israël, maar vooral de ‘draak’ (Satan; Op12:9), de onzichtbare macht ‘achter’ dat beest, die zich keert tegen de ‘vrouw’, dat is Israël (Op12:1-17). Diezelfde draak zien we nu ‘achter’ de VN. En bij het gebouw van het Europese Parlement in Straatsburg vinden we een uitbeelding van de stier (een belichaming van de Griekse oppergod Zeus) die de schone maagd Europa ontvoert (aan deze maagd heeft het werelddeel Europa zijn naam ontleend). Europa zit heel triomfantelijk op de stier – maar de werkelijke betekenis van het beeld is dat in onze postchristelijke tijd Europa opnieuw ontvoerd wordt door de ‘goden’ (lees: wilde beesten) van het heidendom. Voor de VN geldt dat in nog sterkere mate… En van dit monsterlijke heidendom is Israël zoals altijd het eerst de dupe.

Ooit zei ik tegen een rabbijn: ‘Antisemitisme is een bewijs van het bestaan van God’. Hij snapte het meteen. Jij ook?