Willem J. Ouweneel

Emeritus hoogleraar

Publicist

Schrijver

Spreker/prediker

Willem J. Ouweneel

Emeritus hoogleraar

Publicist

Schrijver

Spreker/prediker

Blog Post

188 Vijf theologisch- cultuurhistorische raadsels

18/08/2020 Column

De eerste persoon die (via info@willemouweneel.nl) mij de complete correcte oplossing van deze raadsels toestuurt, mag een dit jaar verschenen of nog te verschijnen boek van mijn hand tegemoetzien! Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd (lees: geruzied) worden. Maar ik zal wel zo mild en eerlijk mogelijk oordelen!

1 De rooms-katholieke kerk leert dat de Maagd Maria ‘onbevlekt ontvangen’ is. Hoe kan er dan in de aloude Latijnse tekst van het Requiem staan: Qui Mariam absolvisti (‘Gij die Maria hebt vergeven’)?

2 Op Michelangelo’s schildering van de schepping van Adam (Sixtijnse kapel) raakt Gods rechterhand bijna Adams hand aan. Maar om wier schouder is Gods linkerarm geslagen? 

3 In de kathedraal van Sevilla staat een beeld van Maria met dit onderschrift: Per me reges regnant (‘Door mij regeren de koningen’). Wat is hier de theologische gedachtegang?

4 Wat is de meest voor de hand liggende reden waarom de apostel Jacobus de Meerdere vaak met een schelp wordt afgebeeld?

5 Er zijn diverse schilderijen bekend (o.a. van Johannes Vermeer) waarop Maria staat afgebeeld met aan haar voeten een vermorzelde slang. Op welk misverstand berust deze voorstelling?