Willem J. Ouweneel

Emeritus hoogleraar

Publicist

Schrijver

Spreker/prediker

Willem J. Ouweneel

Emeritus hoogleraar

Publicist

Schrijver

Spreker/prediker

Blog Post

217 De ‘eindtijdkrant’ van Jaap Dieleman – een klap voor fatsoenlijke bijbeluitleg

25/02/2021 Column

Jaap Dieleman is een aardige man. Ik heb hem enkele keren met genoegen mogen ontmoeten. Hij heeft de Heer lief en heeft een hart voor het evangelie. Maar momenteel is hij helaas behoorlijk de weg kwijt. Hij heeft een magazine samengesteld met de naam Eyeopener, waarvan hij er naar eigen zeggen vijf miljoen heeft laten drukken met geldelijke steun van vele sympathisanten. Binnenkant kan het ook bij jou in de bus rollen. Er staat onder andere in te lezen dat we via alle mediakanalen worden doodgegooid met corona, corona, corona! Op deze wijze wordt de angst kunstmatig aangewakkerd en dat terwijl de echte slachtoffer-aantallen kunstmatig worden opgeklopt. De cijfers die ons worden voorgeschoteld staan niet in verhouding tot de echte aantallen. Deze leugen wordt ons door de strot geduwd om de lockdown te kunnen rechtvaardigen.

Dit kan niet waar zijn, denk je. Maar nee hoor, het staat er echt. Terwijl elke zin door Jaap uit de duim gezogen is. Pas op, val niet in de valstrik alsof wij zouden moeten bewijzen dat Jaap ongelijk heeft. Het is Jaap die zijn eigen stellingen moet bewijzen. Het is een leugen dat de overheid erop uit zou zijn ons de stuipen op het lijf te jagen. Bewijs het, Jaap! Het is een leugen dat de coronacijfers kunstmatig zouden worden opgeschroefd. Bewijs het, Jaap! Het is trouwens ook een leugen dat hydroxichloroquine een afdoende middel tegen corona is (wetenschappelijk onderzoek heeft het tegendeel aangetoond). Het is ook een leugen dat er al vele mensen gestorven zijn als direct gevolg van vaccinatie. Dat dit leugens zijn, hoef ik niet te bewijzen. Jaap moet bewijzen dat hij op deze en vele andere punten de waarheid heeft verteld. Maar hij vertelt alleen de boze verhaaltjes die ook door wereldse complottisten verspreid worden, zoals door Viruswaarheid.

Jaap ‘onderbouwt’ zijn verhaal door het bijbelboek Openbaring erbij te halen. Daar wordt helemaal niet over corona gesproken, maar Jaap beweert stellig dat de corona-plandemie (let op de l: de hele pandemie is volgens Jaap bewust gepland!!) de ‘opmaat’ tot het teken van het Beest is. Bewijs het, Jaap! Het komt uit je eigen grote duim.

Jaap wil langs deze weg mensen redden van het eeuwig verderf. De werkelijkheid is helaas een beetje andersom. Misleid door dit magazine zullen vele kwetsbare mensen zich niet laten vaccineren. Jaap is er medeverantwoordelijk voor dat een aantal van hen aan corona zal overlijden. De ongelovigen onder hen zullen daardoor niet meer het evangelie kunnen horen en dus verloren gaan. En degenen die door het magazine tot ‘bekering’ komen, zullen geloven in de ‘Jezus’ van de complottisten en de bangmakers. Niet wij zijn de bangmakers – wie waarschuwt voor het reële coronagevaar, waaraan al veel mensen (ook christenen die op Psalm 91 vertrouwden!) gestorven zijn, is geen bangmaker. Juist Dieleman is een bangmaker, want hij vertelt je dat vaccinatie je regelrecht in de armen van het Beest voert.

Talloze doemdenkers vóór Jaap hebben het boek Openbaring al laten buikspreken. Openbaring gaat niet over virussen, niet over vaccinatiedwang van de overheid (die dwang bestáát in onze landen trouwens helemaal niet!) en ook niet over corona als de ‘opmaat’ naar het Beest. Dat is allemaal schrikbarende sensatielust. Zo schrijft Jaap: ‘wie het [vaccin] niet neemt, mag straks niet meer vliegen, werken, handelen of shoppen. En blijf je dan nog steeds weigeren, dan ben je al snel een volksvijand. Maar het zal nog veel erger worden, want wie blijft weigeren, zal uiteindelijk onthoofd worden.’

Zulke fantasierijke bangmakerij berokkent het evangelie alleen maar schade. Wie vanwege de waarheid belachelijk gemaakt wordt, mag om Christus’ wil schade lijden. Maar wie vanwege Covidiotie belachelijk gemaakt wordt, krijg precies wat hij verdient.

Jaap, ik kan er alleen maar om huilen dat jij deze Covidiotie gelooft, en die ook nog eens huis aan huis verspreidt. Vaccins zijn een geschenk van God, die ons afweersysteem helpen om virussen waarmee we besmet worden, eronder te krijgen. Je zult onder duizenden wetenschappers er altijd wel een paar vinden die zeggen wat complottisten zo graag willen horen. Dieleman doet dat ook in het filmpje op Youtube over ditzelfde thema. Hij lacht ons uit als wij denken dat hij een complottist is – en vervolgens onthult hij breedvoerig zijn eigen complottheorie. (Want wat is die geheime ‘plandemie’ van de overheden en het streven naar de Nieuwe Wereldorde anders dan een complot, een samenzwering!?)

Voor alle duidelijk: ik geloof dat wij in de eindtijd leven, of op z’n minst daar kort vóór staan. Ik geloof ook dat het boek Openbaring letterlijk in vervulling zal gaan en zal uitlopen op de wederkomst van Christus. Dat is het punt niet. Het punt is dat ‘uitleggers’ als Jaap Dieleman serieuze uitleg van de Bijbel in de weg staan. Wie van corona en vaccinatie een sprong naar Openbaring wil maken, kan ik niet serieus nemen. Jaap, het is pure nonsens dat de corona-epidemie een ‘opmaat’ is voor het teken van het Beest. Dat kun je niet waarmaken. Als je het toch beweert, ben je zelf een bangmaker – niet de overheid.

Jaap, je bent niet de enige martelaar. Al degenen die jouw fantasieën geloven, zullen nu hun gal over mij uitstorten. Dan ben ikzelf een martelaar, die het durft op te nemen tegen een gerespecteerde bijbelleraar zoals jij. Jouw volgelingen zullen ook mij een dienaar van de Antichrist noemen, of iets dergelijks. Dan kunnen we elkaar de hand geven. Maar als het mijn beurt is, zal ik mij met genoegen laten vaccineren. En ik zal dat doen met grote vreugde en dankbaarheid jegens de God die de mensheid de wijsheid heeft gegeven zulke vaccins te ontwikkelen, die nu al grote vruchten afwerpen.