Willem J. Ouweneel

Emeritus hoogleraar

Publicist

Schrijver

Spreker/prediker

Willem J. Ouweneel

Emeritus hoogleraar

Publicist

Schrijver

Spreker/prediker

CV van Willem J. Ouweneel

Curriculum vitae Willem J. Ouweneel

Geboren: Zaandam (NL) , 2 juni 1944

 

Studie

 

1. Lagere school: Deventer en Apeldoorn (1950-1956).

2. Christelijk Lyceum, Apeldoorn, Gymnasium bèta diploma (1956-1962).

3. Universitaire studie: Rijksuniversiteit Utrecht, studie biologie (1962-1967).

(a) Doctoraalexamen (hoofdvakken: genetica en embryologie): 10 juli 1967 (cum laude).

(b) Doctor in de wiskunde en natuurwetenschappen: 18 febr. 1970 (proefschrift: Genetics, Morphology, and Development of Homoeotic Wing Tissue in the Eye of Drosophila melanogaster) (promotoren: prof. dr. P.D. Nieuwkoop en prof. dr. G.A. van Arkel).

(c) Vrije Universiteit, Amsterdam, doctor in de wijsbegeerte: 30 jan. 1986 (proefschrift: Christelijke transcendentaal-antropologie: Een sympathetisch-kritische studie van de wijsgerige antropologie van Herman Dooyeweerd) (promotoren: prof. dr. A. Troost en prof. dr. E.H. van Olst).

(d) Universiteit van die Oranje-Vrystaat, Bloemfontein (Zuid-Afrika), doctor in de theologie: 11 sept. 1993 (proefschrift: A Critical Analysis of the External and Internal Prolegomena of Systematic Theology) (promotor: prof. dr. S.A. Strauss).

 

Beroepsloopbaan

 

1. Leraar biologie, Christelijk Lyceum, Apeldoorn: 1966-1968.

2. Wetenschappelijk ambtenaar in dienst van de Nederlandse Organisatie voor Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek aan het Hubrecht Laboratorium (International Institute of Embryology), Utrecht: 1968-1970.

3. Wetenschappelijk medewerker (later door koninklijke benoeming: hoofdmedewerker) in dienst van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen aan het Hubrecht Laboratorium (International Institute of Embryology), Utrecht: 1971-1976.

4. Free-lance medewerker van de Evangelische Omroep, Hilversum (vele radio- en televisieprogramma’s: actueel, theologisch, pastoraal, musicologisch, kerkhistorisch e.d.): 1975 tot 2014.

5. Part-time voorganger in de Vergaderingen van Gelovigen in een internationale pastorale en verkondigende bediening in vele landen: 1976 tot heden.

6. (Hoofd)redacteur tijdschrift Bijbel en Wetenschap (vanaf 2002: ELLIPS), in dienst van de Stichting voor Bijbelgetrouwe Wetenschap, Amersfoort: 1976-1977 en vanaf 2000; in dienst van de Stichting Evangelische Hogeschool, Amersfoort: 1977 tot 2009.

7. Docent geschiedenis van de wijsbegeerte en systematische wijsbegeerte, later ook psychologie, apologetiek, ethiek, cultuurgeschiedenis, theologie en bijbelwetenschap, aan de Stichting Evangelische Hogeschool, Amersfoort: 1977 tot 2009.

8. Docent dogmatiek en prolegomena van de theologie, Evangelische Theologische Academie, Zwijndrecht: 1988 tot 2009.

9. Buitengewoon hoogleraar in de wetenschapsleer aan de Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Hoër Onderwys, speciaal voor de faculteiten der natuurwetenschappen, der farmacie en der ingenieurswetenschappen: 1990-1997.

10. Docent ethiek, Evangelische School voor Theologie, Amersfoort: 1991-1994.

11. Hoogleraar in de wijsbegeerte, de theologie en de psychologie aan de Staatsunabhängige Theologische Hochschule Basel te Riehen (CH): 1996 tot 2001.

12. Hoogleraar in de wijsbegeerte en de dogmatische theologie aan de Evangelische Theologische Faculteit te Heverlee (B.): 1996 tot 2014.

 

Huwelijk en gezin

 

Sinds 28 maart 1969 getrouwd met Grada Gerhardina (‘Gerdien’) Terwel. Vier kinderen:

7 april 1970: Hermine Johanna Gesine (‘Josien’), twee dochters.

23 sept. 1971: Johanna Elisabeth (‘Annelies’), drie zonen, twee kleinkinderen.

28 nov. 1972: Evert Johannes (‘Evert Jan’), twee dochters, één zoon.

24 april 1975: Meine Johan Herman (‘Menno’), drie dochters.