Willem J. Ouweneel

Emeritus hoogleraar

Publicist

Schrijver

Spreker/prediker

Willem J. Ouweneel

Emeritus hoogleraar

Publicist

Schrijver

Spreker/prediker

Blog Post

226 Nog eenmaal: waarom ‘in ’s hemels naam’ vaccineren?

15/04/2021 Column

Nog bijna elke dag krijg ik enthousiaste dankbetuigingen (per mail of mondeling) naar aanleiding van wat ik geschreven heb over Jaap Dielemans schadelijke huis-aan-huismagazine en over het nut en de noodzaak van vaccinatie. Maar ook krijg ik nog bijna elke dag vragen van mensen die twijfelen over vaccinatie en mijn raad vragen. Enkele van die vragen wil ik hier graag doorgeven.

Zo vertelt een vraagsteller mij over zijn voorganger, die in een preek gezegd heeft dat je je niet hoeft te laten vaccineren, maar dat je gewoon op Jezus moet vertrouwen. Nu, vertrouwen op God, op Jezus, is enorm belangrijk. Maar wat houdt dat in? Ik stel altijd deze wedervraag: gaat een voorganger die zoiets zegt, ook nooit naar de dokter of de apotheker? Zo ja, waarom vertrouwen ze in hun ziekte niet gewoon op Jezus, en laten ze dokter en apotheker niet terzijde? Iemand die mij ooit vroeg of het wel bijbels was om naar de dokter te gaan als je ziek bent, vertelde mij later dat hij buitengewoon gesticht was door mijn prompte antwoord: ‘Jezus heeft zelf gezegd: “Zieke mensen hebben een dokter nodig”’ (Matt. 8:12). Kan de dokter je dan genezen? Niet letterlijk: in zekere zin kun je zeggen dat het lichaam altijd zichzelf geneest. Maar in veel gevallen heeft het lijf daarbij een helpende hand nodig, anders gaat het aan de ziekte te gronde. Een van de belangrijke doelen van geneesmiddelen is dat ze de weerbaarheid van het lichaam verhogen. En vaak moeten we ook proberen om ziekten te voorkomen, door bij voorbaat de weerbaarheid ervan te verhogen, bijvoorbeeld door gezond voedsel tot je te nemen. Of we geven onze kinderen DKTP-prikken: tegen difterie, kinkhoest, tetanus en polio. Op dezelfde wijze nemen we een coronavaccin om de weerbaarheid van het lichaam tegen het coronavirus te verhogen.

Trouwens, met dat woord ‘vertrouwen’ moet je wel oppassen. ‘Vertrouwen’ betekent niet dat je maar raak kunt leven. Het betekent niet dat je met gesloten ogen gerust een drukke verkeersweg kunt oversteken. Je hebt immers ook je eigen verantwoordelijkheid! Als je je kinderen op het platte dak van je huis laat spelen, vertrouw je er ook niet op dat God er wel voor zal zorgen dat die kinderen er niet afvallen. Integendeel, je zorgt voor een omheining rond je platte dak om ongelukken te voorkomen – en dat is ook precies wat God van Israël eiste (Deut. 22:8). Daarom moest Israël ook een leger hebben, om zich tegen aanvallende vijanden te verweren. Soms streed God de strijd alleen (Ex. 14:14), maar meestal moest het leger opdraven, zoals tegen Amalek (Ex. 17), tegen Midjan (Num. 31) en tegen de inwoners van Kanaän (Joz. 10-11). Een goede vuistregel is dit: wat je zelf kunt doen om jezelf en je gezin te beschermen, moet je zelf doen en mag je niet (uit gemakzucht) op God afschuiven. Daarom zijn we ook zo dankbaar voor alle mogelijke vaccins, die al miljoenen levens gered hebben.

Een andere vraag is of dit vaccin (althans in bepaalde varianten) niet heel anders is dan andere vaccins doordat het je ‘DNA verandert’. Mensen die van biologie weinig benul hebben, hebben daar al de meest absurde conclusies aan verbonden. Die denken dat het DNA in al je lichaamscellen veranderd wordt en dat daardoor je genetische identiteit verandert. Sommigen hebben zelfs geopperd dat je daardoor een ‘ander mens’ wordt, en dat daarmee dus ook je relatie tot God wordt aangetast! Toe maar. Die mensen snappen niet dat als je genetische identiteit zou veranderen, ook je hele lichamelijke uiterlijk zou moeten veranderen, want hoe je er uitziet, wordt door je genen bepaald. De waarheid is dat je genetische identiteit helemaal niet verandert. Je bent na je vaccinatie nog steeds precies dezelfde persoon die je vóór die tijd was. Als het mRNA in die vaccins ietsmet het DNA in sommige cellen doet, word je daardoor echt niet van onder tot boven een ander iemand. Het is allemaal bangmakerij van mensen die óf geen verstand van biologie hebben, óf er behagen in scheppen andere mensen de stuipen op het lijf te jagen (óf allebei).

Sommige mensen noemen het ongeloofstaal als je zegt dat we alleen door massale vaccinatie de coronacrisis tot behoorlijke proporties kunnen terugbrengen. Maar waarom? Als een land vaak door water wordt overstroomd, wat doen je dan? Op God vertrouwen? Dat is mooi – maar het is ook mooi als je tegelijk dijken bouwt die het water tegenhouden. Wat doe je als er vaak brand uitbreekt? Op God vertrouwen? Dat is mooi – maar tegelijk zorg je voor een goede brandweer, voor brandmelders en brandblusapparaten. Wat doe je als er vaak auto-ongelukken gebeuren? Op God vertrouwen? Dat is mooi – maar tegelijk neem je een auto met een sterke carrosserie en voorzien van goede remmen, autogordels en airbags. Dat is geen kwestie van óngeloof, maar van een gebruikmaken van het gezond verstand dat God ons gegeven heeft. Vertrouw op God én kijk goed uit je doppen!

Daarom heb ik de coronavaccins een geschenk van God genoemd; want God gaf mensen het verstand om ze te ontwikkelen. Trouwens, je neemt ze niet alleen voor jezelf, maar ook vanuit je verantwoordelijkheid om geen ándere mensen te besmetten. Hoe meer mensen het vaccin nemen, des te meer zal de samenleving als geheel beschermd zijn. De voordelen van de vaccins zijn duizendmaal belangrijker dan de paar bijwerkingen die tot dusver aan het licht zijn gekomen. Trouwens, heb je wel eens de bijsluiters van aspirine of paracetamol gelezen? Daar zou je bang van worden! Toch nemen we ze met een gerust hart, want de kans dat die bijwerkingen jou treffen zijn minimaal. En zo is het gelukkig ook met de coronavaccins. Dank God ervoor!