Willem J. Ouweneel

Emeritus hoogleraar

Publicist

Schrijver

Spreker/prediker

Willem J. Ouweneel

Emeritus hoogleraar

Publicist

Schrijver

Spreker/prediker

Lijst van publicaties door Willem J. Ouweneel

205 Beknopte commentaar op Exodus (in bewerking).

204 Beknopte commentaar op Genesis (in bewerking).

203 The World of the Bible: A Guided Tour (in bewerking).

201 Aan de muziek III: Ode aan de bruidsmuziek (in bewerking).

200 Aan de muziek II: Ode aan de Kerstmuziek. Driebergen: Aspekt

199 Aan de Muziek I: Ode aan het requiem. Driebergen: Aspekt.

198 Een nieuw Oolde, door H.W. Heuvel (hoofdredactie: W.J. Ouweneel) (in bewerking).

197 De weg van Oolde, door H.W. Heuvel (hoofdredactie: W.J. Ouweneel). Driebergen: Aspekt 2021.

196 Liefde (25 aspecten). Zwolle: Scholten 2021.

195 De 3 C’s van 2020-2021: Corona, Complotten en christendom. Zwolle: Scholten 2021.

194 The Eternal People, Volume II: Post-New Testament Israel (in druk).

193 The Eternal People, Volume I: The Israel of Tanakh and New Testament. Jordan Station: Paideia Press.

192 De weg van de hoogtijden: Mijmeringen bij het kerkelijk jaar met Bach en Rembrandt. Hoornaar: Gideon 2021.

191 Forever with the Lord: The Bible and the Hereafter. Jordan Station: Paideia Press (in druk).

190 Dit geloof ik: En heb ik al die jaren willen doorgeven. Utrecht: Kok 2000.

189 Israël en wij: Zijn religie, zijn geschiedenis, zijn buren, zijn toekomst. Zwolle: Scholten 2000.

188 Om het ware geloof: De geloofsstrijd van mijn (voor)ouders. Soesterberg: Aspekt 2020.

187 Beknopte Commentaar op het Nieuwe Testament, deel 4: De evangeliën van Mattheüs en Markus; de brief aan de Hebreeën. Hoornaar: Gideon.
186 Beknopte Commentaar op het Nieuwe Testament, deel 3: De geschriften van Lukas. Hoornaar: Gideon 2021.
185 Beknopte Commentaar op het Nieuwe Testament, deel 2: De geschriften van Johannes, plus Jakobus, 1 en 2 Petrus en Judas. Hoornaar: Gideon 2021.
184 Beknopte Commentaar op het Nieuwe Testament, deel 1: De geschriften van Paulus. Hoornaar: Gideon 2020.
183 ‘Oolde, mijn Oolde!’: Oud-Achterhoeksch boerenleven het geheele jaar rond door H.W. Heuvel; geheel herziene editie (hoofdred.: WJO). Soesterberg: Aspekt 2020.
182 Het paradijs van zijn val tot zijn herrijzenis: Het verhaal van Eden. Hoornaar: Gideon.
181 The Eden Story: A History of Paradise, from Its Demise to Its New Rise. St. Catharines (Can.): Paideia Press 2020.
180 The Ninth King (vertaling en bewerking van nr. 82). Toronto: EzraPress (in bewerking).
179 Eternal Truth: An Evangelical Study of the Prolegomena of Theology (in bewerking).
178 The Eternal Kingdom: An Evangelical Theology of Living under Christ. Toronto: EzraPress (in bewerking).
177 The Eternal Covenant: An Evangelical Theology of Living With God. Toronto: EzraPress (in bewerking).
175 en 176 The Eternal People: An Evangelical Theology of God in Relation to Israel I/II (in bewerking).
174 Eternal Life: An Evangelical Theology of Christ Living in Us. Toronto: EzraPress (in bewerking).
173 Eternal Salvation: An Evangelical Theology of Christ Dying for Us. Toronto: EzraPress (in bewerking).
172 Eternal Righteousness: An Evangelical Theology of Living Before God. Toronto: EzraPress (in bewerking).
171 The Eternal Purpose: An Evangelical Theology of Living in Christ. Toronto: EzraPress (in bewerking).
170 The Eternal Spirit: An Evangelical Theology of God Living in Us. Toronto: EzraPress (in bewerking).
169 The Eternal Christ: An Evangelical Theology of God the Son (in bewerking).
168 The Eternal God: An Evangelical Theology of God Revealing Himself to Us. Toronto: EzraPress (in druk).
167 The Eternal Torah: An Evangelical Theology of Living Under God. Toronto: EzraPress 2020.
166 The Eternal Word: An Evangelical Theology of God Speaking to Us. Toronto: EzraPress 2021.
165 Het Israël van God: Ontwerp van een Israëltheologie. Hoornaar: Gideon 2019.
164b. Adam, waar ben je? En wat doet het ertoe? Een theologische evaluatie van de nieuwe evolutionistische hermeneutiek. Amsterdam: Buijten & Schipperheijn.
164a Adam, Where Are You? And Why This Matters: A Theological Evaluation of the New Evolutionist Hermeneutics. Toronto: EzraPress.
163 The World Is Christ’s: A Critique of Two Kingdoms Theology. Toronto: EzraPress.
[vert. van 154] Wijsheid voor denkers: Een inleiding tot de christelijke filosofie. Driebergen: Aspekt 2016d.
162b The Heidelberg Diary: Daily Devotions on the Heidelberg Catechism. St. Catharines (Can.): Paideia Press 2016c.
162a Dankbaar onderweg: Dagboek bij de Heidelbergse Catechismus. Utrecht: Kok 2016b.
161 Probing the Past: An Introduction to Christian Historical Science. St. Catharines (Can.): Paideia Press 2016a.
160 Donkeredagenvragen (met Paulien Vervoorn) Utrecht: Kok 2015.
159 Searching the Soul: An Introduction to Christian Psychology St. Catharines (Can.): Paideia Press 2015c.
158 Dramatiek in Bachs Mattheüs-Passion (bewerking en uitbreiding van nr. 75) Utrecht: Kok 2015b.
157 Veertigvragentijd (met Paulien Vervoorn) Utrecht: Kok 2015a.
156 What Then Is Theology?: An Introduction to Christian Theology St. Catharines (Can.): Paideia Press 2014d.
155 Power in Service: An Introduction to Christian Political Science St. Catharines (Can.): Paideia Press 2014c.
154 Wisdom for Thinkers: An Introduction to Christian Philosophy St. Catharines (Can.): Paideia Press 2014b.
153 Een dubbelsnoer van licht: Honderd grootse joodse en christelijke godsmannen door de geschiedenis heen & en hun moeizame relaties Soesterberg: Aspekt 2014a.
152 Een snoer van klanken: Honderd grootse componisten door de geschiedenis heen Soesterberg: Aspekt 2013d.
151 Joden en christenen: Overeenkomsten en verschillen (met rabbijn Lody van de Kamp) Heerenveen: Medema 2013c.
150 Leren praten met God: In twintig weken Heerenveen: Heerenveen: Medema 2013b.
149 De glorie van God: Ontwerp van een godsleer en van een theologische vakfilosofie Heerenveen: Medema 2013a.
148 Een snoer van vrouwen: Honderd grootse vrouwen door de geschiedenis heen Soesterberg: Aspekt 2012.
147 Het Woord van God: Ontwerp van een openbarings- en schriftleer Heerenveen: Medema 2012d.
146 Omgaan met olifanten: Tien bezinningen op vijf brandende onderwerpen (nawoord en evaluatie) Heerenveen: Medema 2012c.
145 Vijf nijlpaarden in het kippenhok: Nieuwe brandende onderwerpen waarover christenen verdeeld zijn Heerenveen: Medema 2012b.
144 De toekomst van God: Ontwerp van een eschatologie Heerenveen: Medema 2012a.
143 ‘Du bist ungerecht’ (Hiob) Lychen: Daniel-Verlag 2011f.
142 Gereformeerden en evangelischen: Overeenkomsten en verschillen na tweehonderd jaar Hervorming (met dr. Jan Hoek) Heerenveen: Medema 2011e.
141 Zegen en vloek Harderwijk: Rock Publ./Highway Media 2011d.
140 Meer dan redding alleen: Het ultieme plan van God Harderwijk: Rock Publ./Highway Media 2011c.
139 Het verbond en het koninkrijk van God: Ontwerp van een verbonds-, doop- en koninkrijksleer Heerenveen: Medema 2011b.
138 De Kerk van God (II): Ontwerp van een historische en praktische ecclesiologie Heerenveen: Medema 2011a.
137 Eerst Gods koninkrijk Heerenveen: Medema 2010e.
136 Rome en Reformatie: Overeenkomsten en verschillen na vijfhonderd jaar Hervorming (met mgr. dr. Gerard de Korte) Heerenveen: Medema 2010d.
135 De Kerk van God (I): Ontwerp van een elementaire ecclesiologie Heerenveen: Medema 2010c.
134 Komt er een Grote Opwekking? Harderwijk: Rock Publ./Highway Media 2010b.
133 Het heil van God: Ontwerp van een soteriologie Heerenveen: Medema 2010a.
132 Vijf olifanten in een porseleinkast: Vijf brandende onderwerpen waarover christenen verdeeld zijn Heerenveen: Medema 2009d.
131 Hoe word ik vervuld met de Heilige Geest? Harderwijk: Rock Publ./Highway Media 2009c.
130 Het zoenoffer van God: Ontwerp van een verzoeningsleer Vaassen: Medema 2009b.
129 Vallen in de Geest Harderwijk: Rock Publ./Highway Media 2009a.
128 Geloof, zekerheid, groei (bewerking van nr. 83 en 90) Vaassen: Medema 2008c.
127 Het plan van God: Ontwerp van een voorbeschikkingsleer Vaassen: Medema 2008b.
126 De schepping van God: Ontwerp van een scheppings-, mens- en zondeleer Vaassen: Medema 2008a.
125 De Christus van God: Ontwerp van een christologie Vaassen: Medema 2007b.
124 De Geest van God: Ontwerp van een pneumatologie Vaassen: Medema 2007a.
123 De Vrouwe van de Camino (roman) Heerenveen: Barnabas 2006b.
122 Seks in de kerk Vaassen: Medema 2006a.
121 Sta op, laat je dopen Vaassen: Medema 2005d.
120 De hugenoten van de Vivarais, dl. 2: Een veldhoen op de bergen (roman) Heerenveen: Barnabas 2005c.
119 Ouweneel en Jongeneel: Twee Zevenhuizense zusterfamilies eigen uitgave 2005b.
118 De God die is, of: Waarom ik geen atheïst ben Vaassen: Medema 2005a.
117 Naar bed zonder boterbriefje? Brunssum: G.H. Kramer 2004d.
116 Meer Géést in de gemeenten Vaassen: Medema 2004c.
115 W. Shakespeare: De tragedie van Hamlet, prins van Denemarken (vertaald, ingeleid en geannoteerd door Willem J. Ouweneel) Soesterberg: Aspekt 2004b.
114 Jezus volgen: Oude en nieuwe schatten uit Gods Woord Vaassen: Medema 2004a.
113 ’Geneest de zieken!’: Over de bijbelse leer van ziekte, genezing en bevrijding Vaassen: Medema 2003b (ook in het Duits).
112 F.M. Dostojevski: De groot-inquisiteur: Christus door de Kerk verworpen (geredigeerd en becommentarieerd door Willem J. Ouweneel) Soesterberg: Aspekt 2003a.
111 Het Godsgetal (roman) Soesterberg: Aspekt 2002c.
110 De ‘Vergadering van Gelovigen’ (serie Wegwijs) Kampen: Kok 2002b.
109 Israël en de Palestijn en: Waarheid en misleiding Heerenveen: Barnabas 2002a.
108 ’Hoe lief heb ik uw wet!’: De Eeuwige Torah tussen Oude en Nieuwe Verbond Vaassen: Medema 2001b.
107 Hoogtijden voor Hem: De bijbelse feesten en hun betekenis voor Joden en christenen Vaassen: Medema 2001a.
106 Het Jobslijden van Israël: Israëls lijden oplichtend uit het boek Job Vaassen: Medema 2000d.
105 Eredienst 24h (met H.P. Medema) (Betteld-reeks 6) Stg. Betteld-Conferentie 2000c.
104 De zesde kanteling: Christus en 5000 jaar denkgeschiedenis: Religie en metafysica in het jaar 2000 (Metahistorische trilogie, dl. 3) Heerenveen: Barnabas 2000b.
103 Verwachting (serie Geloofsleven dl. 6) Vaassen: Medema 2000a.
102 Jeruzalem, de stad van de grote Koning Vaassen: Medema 1999e (herziene editie van nr. 23).
101 Heiliging (serie Geloofsleven dl. 5) Vaassen: Medema 1999d.
100 Neemt, eet: De maaltijd van de Heer Vaassen: Medema 1999c (uitbreiding van nr. 57).
99 Geloven in Gods gezin (met H.P. Medema) (Betteld-reeks 5) Stg. Betteld-Conferentie 1999b.
98 De schatkamer van God Vaassen: Medema 1999a.
97 Natuurwetenskap: ‘n moderne godsdiens? Kan dit Christelik beoefen word? Potchefstroom: PU vir CHO 1998g (Wetenskaplike bydraes van die Potchefstroomse Universiteit vir Christelike HoËr Onderwys F1, nr. 365).
96 Geestelijke strijd (serie Geloofsleven dl. 4) Vaassen: Medema 1998f.
95 De zevende koningin: Het eeuwig vrouwelijke en de raad van God (Metahistorische trilogie, dl. 2) Heerenveen: Barnabas 1998e.
94 Nachtboek van de ziel Vaassen: Medema 1998d.
93 Dromen, ontwerpen, bouwen (met H.P. Medema & D. Steenhuis) (Betteld-reeks 4) Stg. Betteld-Conferentie 1998c.
92 Vrouwen, ambt en dienst: Gesprek tussen verschillende visies op basis van de Schrift (met anderen) Heerenveen: Barnabas 1998b.
91 Discipelschap (serie Geloofsleven dl. 3) Vaassen: Medema 1998a.
90 Geestelijke groei (serie Geloofsleven dl. 2) Vaassen: Medema 1997d.
89 De vrijheid van de Geest: Bijbelstudies bij de Brief van Paulus aan de Galaten Vaassen: Medema 1997c (ook in het Duits).
88 Veranderen om hetzelfde te blijven (met H.P. Medema & D. Steenhuis) (Betteld-reeks 3) Stg. Betteld-Conferentie 1997b (ook in het Duits).
87 Wijs met de wetenschap: Inleiding tot een christelijke wetenschapsleer Leiden: Barnabas 1997a.
86 ’Vergadering van gelovigen’ – waarheen?, in: Jaarboek voor de geschiedenis van het Nederlands Protestantisme na 1800, jg. 4 Kampen: Kok1996e (ook als brochure).
85 Hoedt de kudde van God (met H.P. Medema & D. Steenhuis) (Betteld-reeks 2) Stg. Betteld-Conferentie 1996d (ook in het Duits).
84 Geschiedenis van de christelijke muziek, door A. Wilson-Dickson (red. Ned. uitg.: WJO) Kampen: Kok 1996c.
83 Geloofszekerheid (serie Geloofsleven dl. 1) Vaassen: Medema 1996b.
82 De negende Koning: Het laatste van de hemelrijken: De triomf van Christus over de machten (Metahistorische trilogie, dl. 1) Leiden: Barnabas 1996a.
81 Filadelfia & Laodicea (door Watchman Nee, ingeleid en toegelicht door W.J.O.) Vaassen: Medema 1995c (ook in het Duits).
80 Met alle heiligen (met H.P. Medema & D. Steenhuis) (Betteld-reeks 1) eigen uitgave 1995b (ook in het Duits).
79 Regem habemus: Het Koninkrijk Gods en de staat Nunspeet: Marnix van St. Aldegonde Stg 1995a.
78 Jouw leven en het occulte Vaassen: Medema 1994d.
77 Mythos Wissenschaft: Ein Blick hinter den Kulissen Bielefeld: CLV 1994c.
76 Godsverlichting: De evocatie van de verduisterde God – Een weg tot spiritualiteit en gemeenteopbouw Amsterdam: Buijten & Schipperheijn 1994b.
75 Bach, Mattheüs en het drama Kampen: Kok 1994a.
74 Gladbecker Gespräche (met D. Boddenberg) Mettmann/De Bilt: eigen uitgave 1993d.
73 Mijmeringen (televisiecolumns) Kampen: Kok 1993c (ook in het Duits).
72 Ende gut – alle(s) gut? Bielefeld: CLV 1993b (ook in het Ned.: Alverzoening, Vaassen: Medema 1995).
71 A Critical Analysis of the Internal and External Prolegomena of Systematic Theology 
 Theologisch proefschriftBloemfontein: Universiteit van die Oranje-Vrystaat 1993a; uitg. dl. 1: Christian Doctrine: I. The External Prolegomena Amsterdam: Buijten & Schipperheijn 1995; vanaf 1997: Heverlee: Bijbelinstituut België«.
70 Natuurwetenskap en natuurbeskouing Potchefstroom: PU vir CHO 1992d.
69 Wetenskap en wêreldbeskouing (met J.C. Geertsema & C.J. Reinecke) Potchefstroom: PU vir CHO 1992c (heruitg. 1996: Wetenskapsleer vir natuurwetenskappe, farmasie, ingenieurswese).
68 Paranormale, okkulte en demoniese verskynsels Potchefstroom: PU vir CHO 1992b (Wetenskaplike bydraes van die Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Hoër Onderwys F1, nr. 293).
67 Okkultisme Potchefstroom: PU vir CHO 1992a.
66 Een in de naam van Jezus: Bijbelse beginselen waar de ‘Broeders’ voor staan (red.: J.G. Fijnvandraat, H.P. Medema &W.J.O.) Vaassen: Medema 1991b.
65 Israël en de Kerk, oftewel: Eén of twee volken van God? Confrontatie van de verbondsleer en de bedelingenleer Vaassen: Medema 1991a.
64 De Openbaring van Jezus Christus: Bijbelstudies over het boek Openbaring, dl. 2 Vaassen: Medema 1990 (ook in het Duits).
63 Die Bybel in die wetenskap Potchefstroom: PU vir CHO 1989b.
62 De kleine kudde (roman) Amsterdam: Buijten & Schipperheijn 1989a; grondig herzien 2005: De hugenoten van de Vivarais, dl. I: De kleine kudde. Heerenveen: Barnabas.
61 De Openbaring van Jezus Christus: Bijbelstudies over het boek Openbaring, dl. 1 Vaassen: Medema 1988 (ook in het Duits).
60 De macht van het sciëntisme Potchefstroom: PU vir CHO 1987d.
59 Echtscheiding en hertrouwen (met H.P. Medema) Vaassen: Medema 1987c (ook in het Duits).
58 De Maaltijd des Heren Vaassen: Medema 1987b (ook in het Duits).
57 Woord en wetenschap: Wetenschapsbeoefening aan de Evangelische Hogeschool Amsterdam: Buijten & Schipperheijn 1987a.
56 Die zehn Plagen Über Ägypten Neustadt: Paulus Verlag 1986d (ook in het Ned.: Laat mijn volk gaan’: De tien plagen over Egypte en Gods gerichten over de Westerse wereld, Vaassen: Medema 1989).
55 L’Apocalypse: Révélation de Jésus Christ Valence: Bibles et Publications Chrétiennes 1986c.
54 Het ontstaan van het Christendom (red.: W.J.J. Glashouwer) Hilversum: Evangelische Omroep 1986b.
53 De leer van de mens Amsterdam: Buijten & Schipperheijn 1986a (handelsuitgave wijsgerig proefschrift Amsterdam: Vrije Universiteit).
52 Okkultismus und Östliche Mystik Amtzell/Allgäu: Schwengeler Verlag 1985c.
51 Het boek Jona Alblasserdam: Stg. Boeken bij de Bijbel 1985b (2e druk 1989: De profeet Jona).
50 ’Een is uw Meester’: Hoofdstukken uit de geschiedenis van de ‘Broeders’ Vaassen: Medema 1985a.
49 Engagement and Marriage Norfolk, Virg.: Jachin 1984d.
48 Evolution in der Zeitenwende Neuhausen-Stuttgart: Verlag Wort und Wissen 1984c.
47 Psychologie: Een christelijke kijk op het mentale leven Amsterdam: Buijten & Schipperheijn 1984b (ook in het Duits).
46 Hart en ziel: Een christelijke kijk op de psychologie Amsterdam: Buijten & Schipperheijn 1984a (ook in het Duits).
45 Het Nieuwe Testament: Herziene Voorhoeve-uitgave (met J. Klein Haneveld, G.H. Kramer & H.P. Medema) Vaassen: Medema 1982d.
44 ’Wij zien Jezus’: Bijbelstudies over de brief aan de HebreeËn, dl. 2 Vaassen: Medema 1982c (ook in het Duits).
43 ’Wij zien Jezus’: Bijbelstudies over de brief aan de HebreeËn, dl. 1 Vaassen: Medema 1982b (ook in het Duits).
42 Het ontstaan van IsraËl (met V.I. Kerkhof) (red.: W.J.J. Glashouwer) Hilversum: Evangelische Omroep 1982a (ook in het Duits).
41 De jaren ‘80 en daarna…: Dr. W.J. Ouweneel in gesprek met vier ‘insiders’ (prof.dr. A.E. Wilder Smith, dr. Fr. Schaeffer, dr. Everett Koop & Bishop Festo Kivengere) Hilversum: Evangelische Omroep 1981d.
40 Glaube und Werke: Eine Auslegung des Jakobusbriefes Schwelm: Heijkoop Verlag 1981c.
39 De Bijbel in de beklaagdenbank (met medewerking van A.P. de Boer, W.J.J. Glashouwer & A.G. Knevel) Hilversum: Evangelische Omroep 1981b.
38 De schepping in ’t geding Amsterdam: Buijten & Schipperheijn 1981a.
37 Die Herrlichkeit des Herrn Jesus in den vier Evangelien Neustadt: Ernst Paulus Verlag 1980c.
36 ’Gij zijt allen broeders’: Het Nederlands Réveil en de ‘Vergaderingen’ van de ‘Broeders’ Vaassen: Medema 1980b.
35 Het ontstaan van de wereld (red.: W.J.J. Glashouwer) Hilversum: Evangelische Omroep 1980a (ook in het Duits).
34 Bijbel en bijbelkritiek Amersfoort: Stg. Bijbelgetrouwe Wetenschap 1978i.
33 Wat is het Zoonschap van Christus? Winschoten: Uit het Woord der Waarheid 1978h(ook in het Duits en Engels).
32 Wat is het eeuwige leven? Winschoten: Uit het Woord der Waarheid 1978g (ook in het Duits en Engels).
31 De kerk onder de loep (met J.G. Fijnvandraat & A. Maljaars) Vaassen: Medema 1978f.
30 Der Untergang des christlichen Abendlandes Wetzlar: Schulte & Gert 1978e.
29 De rijkdommen van de christen Vaassen: Medema 1978d.
28 Het ontstaan van de Bijbel (red.: W.J.J. Glashouwer) Hilversum: Evangelische Omroep 1978c (ook in het Duits).
27 Het domein van de slang: Christelijk handboek over occultisme en mysticisme Amsterdam: Buijten & Schipperheijn 1978b.
26 Het verhaal van de ‘Broeders’, dl. 2 Winschoten: Uit het Woord der Waarheid 1978a.
25 In den beginne… Hilversum: Evangelische Omroep 1977e.
24 Vraag het de aarde eens Werkgroep Chr. Boekenweekgeschenk 1977d.
23 Die Zukunft der Stadt des großen Königs Neustadt: Paulus Verlag 1977c (zie nr. 102).
22 Jeugd in een stervende eeuw Amsterdam: Buijten & Schipperheijn 1977b.
21 Het verhaal van de ‘Broeders’, dl. 1 Winschoten: Uit het Woord der Waarheid 1977a.
20 Wat is rechtvaardigmaking? Winschoten: Uit het Woord der Waarheid 1976b (ook in het Duits).
19 De ark in de branding Amsterdam: Buijten & Schipperheijn 1976a.
18 Hat die Evolutionslehre einen wissenschaftlichen Charakter? Schwelm: Heijkoop Verlag 1975e.
17 Wat is gezonde Bijbelstudie? Winschoten: Uit het Woord der Waarheid 1975d.
16 Wat is de verzoening? Winschoten: Uit het Woord der Waarheid 1975c.
15 Wat is de christelijke hoop? Winschoten: Uit het Woord der Waarheid 1975b (ook in het Engels).
14 Operatie Supermens: Een Bijbels-biologische blik op de toekomst Amsterdam: Buijten & Schipperheijn/Groningen: De Vuurbaak 1975a.
13 Wat is de christelijke doop? Winschoten: Uit het Woord der Waarheid 1974d (ook in het Duits).
12 Wat is het nu: schepping of evolutie? Winschoten: Uit het Woord der Waarheid 1974c (ook in vele andere talen).
11 Wat is de uitverkiezing? Winschoten: Uit het Woord der Waarheid 1974b (ook in het Engels).
10 Kanttekeningen bij Genesis één Winschoten: Uit het Woord der Waarheid 1974a (ook in het Duits).
9 De brieven van Paulus aan de Filippiërs en Kolossers Winschoten: Uit het Woord der Waarheid 1973b (ook in het Duits).
8 Het Hooglied van Salomo Winschoten: Uit het Woord der Waarheid 1973a (ook in het Duits).
7 De Gemeente van God Oostburg: Uitg. Pieters 1971.
6 Genetics, Morphology, and Development of Homoeotic Wing Tissue in the Eye of Drosophila melanogasterbiologisch proefschrift Utrecht: Rijksuniversiteit 1970.
5 Leviticus: een serie bijbellezingen Hengelo: A. Lievers z.j.
4 Wat is ‘de Vergadering’? Winschoten: Uit het Woord der Waarheid z.j.
3 Der Levitendienst im Hause Gottes Neustadt: Paulus Verlag z.j.
2 Het boek Esther Alblasserdam: Stg. Boeken bij de Bijbel z.j.
1 De brief van Paulus aan Titus Winschoten: Uit het Woord der Waarheid z.j.