Willem J. Ouweneel

Emeritus hoogleraar

Publicist

Schrijver

Spreker/prediker

Willem J. Ouweneel

Emeritus hoogleraar

Publicist

Schrijver

Spreker/prediker

Columns en tweets
22/03/2023 257 Wat kunnen evangelischen van de traditionele kerken leren?

Dat is een lastige vraag; immers, om te beginnen: wat is evangelisch? In Amerika worden orthodox-gereformeerden ‘evangelicals’ genoemd, en omgekeerd…

23/02/2023 256 Wat is de ware bijbelse verzoeningsleer?

In 2018 schokte Reinier Sonneveld veel orthodoxe gelovigen met zijn boek Het vergeten evangelie, waarin hij een pleidooi hield voor de…

07/02/2023 255 De betekenis van de Psalmen

Dit jaar wordt het 250-jarig bestaan van de Nederlandse berijmde Psalmen van 1773 gevierd. Die zijn vaak prachtig; ook ik…

10/01/2023 254 Waarom ik als niet-gereformeerde wél blij ben met de Dordtse Leerregels

Vlak vóór de Kerst verscheen op cvandaag.nl een column van Jan Peppink, waarin hij drie redenen noemde waarom hij niet…

20/12/2022 253 Slavernij in de Bijbel: een excuus voor het tot slaaf maken van zwarten?

In mijn jonge jaren heb ik in Amerika diverse creationistische conferenties meegemaakt. Daar heb ik prachtige lezingen gehoord, maar ook…

06/12/2022 252 Heeft de refozuil in Nederland toekomst?

De refozuil (de bevindelijk-gereformeerde richting) is mij vertrouwd. Ik heb een oudoom die een van de oprichters van de Gereformeerde…

25/10/2022 251 Een typisch eigentijdse dwaling: het ‘welvaartsevangelie’

Het ‘welvaartsevangelie’ (prosperity gospel), zoals dat onder andere door Tom de Wal verdedigd wordt, is een van de gevaarlijkste misleidingen…

17/09/2022 250 Doopvisies moeten meer begrip hebben voor elkaar!

Dit is mijn 250ste column, en hij gaat over de doop! Ik had mij een verkwikkelijker thema voor deze 250ste column voorgesteld……

15/07/2022 249 Naboth en de Nederlandse boeren

De helft van mijn acht betovergrootvaders waren boeren of boerenarbeiders, en als ik nog verder terugga, wordt het percentage boeren…

26/04/2022 248 Is er bijbelse toekomst voor het etnische Israël als zodanig?

Deze column is een respons op die van Guijt en Paas (G/P) zonder in te gaan op de vraag of…

25/03/2022 247 Hoe vaak moet je ambtsdragers in een kerk/gemeente vervangen?

Groot nieuws uit mijn eigen dorp: Houten! De Gereformeerde Gemeente alhier heeft besloten de zittingstermijn voor ambtsdragers (predikanten, ouderlingen, diakenen)…

02/03/2022 246 De Russische inval in Oekraïne in bijbels licht

CIP verzocht mij de situatie in en rond Oekranië te bekijken door een christelijke c.q. bijbelse bril. Dat is niet…