Willem J. Ouweneel

Emeritus hoogleraar

Publicist

Schrijver

Spreker/prediker

Willem J. Ouweneel

Emeritus hoogleraar

Publicist

Schrijver

Spreker/prediker

About Willem J. Ouweneel

Hello! I’m Willem J. Ouweneel.

Prof. Dr. Willem J. Ouweneel (1944) has a PhD in biology (Utrecht, Neth., 1970), one in philosophy (Amsterdam, Neth., Free University 1986), and one in theology (Bloemfontein, South-Africa, 1993). Among other things, he is a retired professor of systematic theology (Leuven, Belg., Evangelical Theological Faculty). He is a prolific writer (over 200 books), and preacher and lecturer in (over the years) thirty countries. Married with four children, eleven grandchildren, and almost four great-grandchildren.

 

The rest of this website is in Dutch.

 

Prof. Dr. Willem J. Ouweneel (1944) heeft doctorsgraden in de biologie (Utrecht, 1970), in de filosofie (Amsterdam, Vrije Universiteit 1986), en in de theologie (Bloemfontein, Zuid-Afrika, 1993). Hij is o.a. emeritus hoogleraar in de systematische theologie (Leuven, B., Evangelisch Theologische Faculteit). Hij is een productief schrijver (meer dan 200 boeken), en de jaren door is hij prediker en spreker geweest in dertig landen. Hij is getrouwd en heeft vier kinderen, elf kleinkinderen en bijna vier achterkleinkinderen.

 

 • Geboortejaar: 1944
 • Geboorteplaats: Zaandam
 • Land: Nederland
 • Telefoon: 030-2204427
 • Adres: Kasteeltuin 31, 3994 ZG, Houten
CV van Willem J. Ouweneel

Curriculum vitae Willem J. Ouweneel

Geboren: Zaandam (NL) , 2 juni 1944

 

Studie

 

1. Lagere school: Deventer en Apeldoorn (1950-1956).

2. Christelijk Lyceum, Apeldoorn, Gymnasium bèta diploma (1956-1962).

3. Universitaire studie: Rijksuniversiteit Utrecht, studie biologie (1962-1967).

(a) Doctoraalexamen (hoofdvakken: genetica en embryologie): 10 juli 1967 (cum laude).

(b) Doctor in de wiskunde en natuurwetenschappen: 18 febr. 1970 (proefschrift: Genetics, Morphology, and Development of Homoeotic Wing Tissue in the Eye of Drosophila melanogaster) (promotoren: prof. dr. P.D. Nieuwkoop en prof. dr. G.A. van Arkel).

(c) Vrije Universiteit, Amsterdam, doctor in de wijsbegeerte: 30 jan. 1986 (proefschrift: Christelijke transcendentaal-antropologie: Een sympathetisch-kritische studie van de wijsgerige antropologie van Herman Dooyeweerd) (promotoren: prof. dr. A. Troost en prof. dr. E.H. van Olst).

(d) Universiteit van die Oranje-Vrystaat, Bloemfontein (Zuid-Afrika), doctor in de theologie: 11 sept. 1993 (proefschrift: A Critical Analysis of the External and Internal Prolegomena of Systematic Theology) (promotor: prof. dr. S.A. Strauss).

 

Beroepsloopbaan

 

1. Leraar biologie, Christelijk Lyceum, Apeldoorn: 1966-1968.

2. Wetenschappelijk ambtenaar in dienst van de Nederlandse Organisatie voor Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek aan het Hubrecht Laboratorium (International Institute of Embryology), Utrecht: 1968-1970.

3. Wetenschappelijk medewerker (later door koninklijke benoeming: hoofdmedewerker) in dienst van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen aan het Hubrecht Laboratorium (International Institute of Embryology), Utrecht: 1971-1976.

4. Free-lance medewerker van de Evangelische Omroep, Hilversum (vele radio- en televisieprogramma’s: actueel, theologisch, pastoraal, musicologisch, kerkhistorisch e.d.): 1975 tot 2014.

5. Part-time voorganger in de Vergaderingen van Gelovigen in een internationale pastorale en verkondigende bediening in vele landen: 1976 tot heden.

6. (Hoofd)redacteur tijdschrift Bijbel en Wetenschap (vanaf 2002: ELLIPS), in dienst van de Stichting voor Bijbelgetrouwe Wetenschap, Amersfoort: 1976-1977 en vanaf 2000; in dienst van de Stichting Evangelische Hogeschool, Amersfoort: 1977 tot 2009.

7. Docent geschiedenis van de wijsbegeerte en systematische wijsbegeerte, later ook psychologie, apologetiek, ethiek, cultuurgeschiedenis, theologie en bijbelwetenschap, aan de Stichting Evangelische Hogeschool, Amersfoort: 1977 tot 2009.

8. Docent dogmatiek en prolegomena van de theologie, Evangelische Theologische Academie, Zwijndrecht: 1988 tot 2009.

9. Buitengewoon hoogleraar in de wetenschapsleer aan de Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Hoër Onderwys, speciaal voor de faculteiten der natuurwetenschappen, der farmacie en der ingenieurswetenschappen: 1990-1997.

10. Docent ethiek, Evangelische School voor Theologie, Amersfoort: 1991-1994.

11. Hoogleraar in de wijsbegeerte, de theologie en de psychologie aan de Staatsunabhängige Theologische Hochschule Basel te Riehen (CH): 1996 tot 2001.

12. Hoogleraar in de wijsbegeerte en de dogmatische theologie aan de Evangelische Theologische Faculteit te Heverlee (B.): 1996 tot 2014.

 

Huwelijk en gezin

 

Sinds 28 maart 1969 getrouwd met Grada Gerhardina (‘Gerdien’) Terwel. Vier kinderen:

7 april 1970: Hermine Johanna Gesine (‘Josien’), twee dochters.

23 sept. 1971: Johanna Elisabeth (‘Annelies’), drie zonen, bijna vier kleinkinderen.

28 nov. 1972: Evert Johannes (‘Evert Jan’), twee dochters, één zoon.

24 april 1975: Meine Johan Herman (‘Menno’), drie dochters.

Lijst van publicaties door Willem J. Ouweneel

211 Waarom ik een christen ben. Soesterberg: Aspekt.

210 Het volk van God. Zwolle: Scholten.

209 Wat iedere christen moet weten over Israël en de Palestijnen. Driebergen: Aspekt 2023 (ook in het Engels, Spaans, Frans en Duits).

208 Joods-christelijke trilogie: De Messias. Zwolle: Scholten.

207 Joods-christelijke trilogie: De Torah. Zwolle: Scholten.

206 Joods-christelijke trilogie: De Sjechinah. Zwolle: Scholten.

205 De gelukkige mens. Hoornaar: Gideon.

204 Beknopte commentaar op Exodus (in bewerking).

203 Beknopte commentaar op Genesis (in bewerking).

202 Anna’s ogen en andere verhalen, door H.W. Heuvel (hoofdredactie: W.J. Ouweneel). Driebergen: Aspekt 2024.

201 Aan de muziek III: Ode aan de bruidsmuziek. Driebergen: Aspekt.

200 Aan de muziek II: Ode aan de Kerstmuziek. Driebergen: Aspekt.

199 Aan de Muziek I: Ode aan het requiem. Driebergen: Aspekt.

198 Een nieuw Oolde, door H.W. Heuvel (hoofdredactie: W.J. Ouweneel). Driebergen: Aspekt 2022.

197 De weg van Oolde, door H.W. Heuvel (hoofdredactie: W.J. Ouweneel). Driebergen: Aspekt 2021.

196 Liefde (25 aspecten). Zwolle: Scholten 2021.

195 De 3 C’s van 2020-2021: Corona, Complotten en christendom. Zwolle: Scholten 2021.

194 The Eternal People, Volume II: Post-New Testament Israel. Jordan Station: Paideia Press 2020.

193 The Eternal People, Volume I: The Israel of Tanakh and New Testament. Jordan Station: Paideia Press 2020.

192 De weg van de hoogtijden: Mijmeringen bij het kerkelijk jaar met Bach en Rembrandt. Hoornaar: Gideon 2021.

191 Forever with the Lord: The Bible and the Hereafter. Jordan Station: Paideia Press. Jordan Station: Paideia Press 2022.

190 Dit geloof ik: En heb ik al die jaren willen doorgeven. Utrecht: Kok 2000.

189 Israël en wij: Zijn religie, zijn geschiedenis, zijn buren, zijn toekomst. Zwolle: Scholten 2000.

188 Om het ware geloof: De geloofsstrijd van mijn (voor)ouders. Soesterberg: Aspekt 2020.

187 Beknopte Commentaar op het Nieuwe Testament, deel 4: De evangeliën van Mattheüs en Markus; de brief aan de Hebreeën. Hoornaar: Gideon.
186 Beknopte Commentaar op het Nieuwe Testament, deel 3: De geschriften van Lukas. Hoornaar: Gideon 2021.
185 Beknopte Commentaar op het Nieuwe Testament, deel 2: De geschriften van Johannes, plus Jakobus, 1 en 2 Petrus en Judas. Hoornaar: Gideon 2021.
184 Beknopte Commentaar op het Nieuwe Testament, deel 1: De geschriften van Paulus. Hoornaar: Gideon 2020.
183 ‘Oolde, mijn Oolde!’: Oud-Achterhoeksch boerenleven het geheele jaar rond door H.W. Heuvel; geheel herziene editie (hoofdred.: WJO). Soesterberg: Aspekt 2020.
182 Het paradijs van zijn val tot zijn herrijzenis: Het verhaal van Eden. Hoornaar: Gideon.
181 The Eden Story: A History of Paradise, from Its Demise to Its New Rise. St. Catharines (Can.): Paideia Press 2020.
180 The Ninth King (vertaling en bewerking van nr. 82). Toronto: EzraPress (in bewerking).
179 Eternal Truth: An Evangelical Study of the Prolegomena of Theology (in bewerking).
178 The Eternal Kingdom: An Evangelical Theology of Living under Christ. Toronto: EzraPress (in bewerking).
177 The Eternal Covenant: An Evangelical Theology of Living With God. Toronto: EzraPress (in bewerking).
175 en 176 The Eternal People: An Evangelical Theology of God in Relation to Israel I/II (in bewerking).
174 Eternal Life: An Evangelical Theology of Christ Living in Us. Toronto: EzraPress. Jordan Station: Paideia Press.
173 Eternal Salvation: An Evangelical Theology of Christ Dying for Us. Toronto: EzraPress. Jordan Station: Paideia Press.
172 Eternal Righteousness: An Evangelical Theology of Living Before God. Toronto: EzraPress (in bewerking).
171 The Eternal Purpose: An Evangelical Theology of Living in Christ. Toronto: EzraPress (in bewerking).
170 The Eternal Spirit: An Evangelical Theology of God Living in Us. Toronto: EzraPress (in bewerking).
169 The Eternal Christ: An Evangelical Theology of God the Son (in bewerking).
168 The Eternal God: An Evangelical Theology of God Revealing Himself to Us. Toronto: EzraPress (in druk).
167 The Eternal Torah: An Evangelical Theology of Living Under God. Toronto: EzraPress 2020.
166 The Eternal Word: An Evangelical Theology of God Speaking to Us. Toronto: EzraPress 2021.
165 Het Israël van God: Ontwerp van een Israëltheologie. Hoornaar: Gideon 2019.
164b. Adam, waar ben je? En wat doet het ertoe? Een theologische evaluatie van de nieuwe evolutionistische hermeneutiek. Amsterdam: Buijten & Schipperheijn.
164a Adam, Where Are You? And Why This Matters: A Theological Evaluation of the New Evolutionist Hermeneutics. Toronto: EzraPress.
163 The World Is Christ’s: A Critique of Two Kingdoms Theology. Toronto: EzraPress.
[vert. van 154] Wijsheid voor denkers: Een inleiding tot de christelijke filosofie. Driebergen: Aspekt 2016d.
162b The Heidelberg Diary: Daily Devotions on the Heidelberg Catechism. St. Catharines (Can.): Paideia Press 2016c.
162a Dankbaar onderweg: Dagboek bij de Heidelbergse Catechismus. Utrecht: Kok 2016b.
161 Probing the Past: An Introduction to Christian Historical Science. St. Catharines (Can.): Paideia Press 2016a.
160 Donkeredagenvragen (met Paulien Vervoorn) Utrecht: Kok 2015.
159 Searching the Soul: An Introduction to Christian Psychology St. Catharines (Can.): Paideia Press 2015c.
158 Dramatiek in Bachs Mattheüs-Passion (bewerking en uitbreiding van nr. 75) Utrecht: Kok 2015b.
157 Veertigvragentijd (met Paulien Vervoorn) Utrecht: Kok 2015a.
156 What Then Is Theology?: An Introduction to Christian Theology St. Catharines (Can.): Paideia Press 2014d.
155 Power in Service: An Introduction to Christian Political Science St. Catharines (Can.): Paideia Press 2014c.
154 Wisdom for Thinkers: An Introduction to Christian Philosophy St. Catharines (Can.): Paideia Press 2014b.
153 Een dubbelsnoer van licht: Honderd grootse joodse en christelijke godsmannen door de geschiedenis heen & en hun moeizame relaties Soesterberg: Aspekt 2014a.
152 Een snoer van klanken: Honderd grootse componisten door de geschiedenis heen Soesterberg: Aspekt 2013d.
151 Joden en christenen: Overeenkomsten en verschillen (met rabbijn Lody van de Kamp) Heerenveen: Medema 2013c.
150 Leren praten met God: In twintig weken Heerenveen: Heerenveen: Medema 2013b.
149 De glorie van God: Ontwerp van een godsleer en van een theologische vakfilosofie Heerenveen: Medema 2013a.
148 Een snoer van vrouwen: Honderd grootse vrouwen door de geschiedenis heen Soesterberg: Aspekt 2012.
147 Het Woord van God: Ontwerp van een openbarings- en schriftleer Heerenveen: Medema 2012d.
146 Omgaan met olifanten: Tien bezinningen op vijf brandende onderwerpen (nawoord en evaluatie) Heerenveen: Medema 2012c.
145 Vijf nijlpaarden in het kippenhok: Nieuwe brandende onderwerpen waarover christenen verdeeld zijn Heerenveen: Medema 2012b.
144 De toekomst van God: Ontwerp van een eschatologie Heerenveen: Medema 2012a.
143 ‘Du bist ungerecht’ (Hiob) Lychen: Daniel-Verlag 2011f.
142 Gereformeerden en evangelischen: Overeenkomsten en verschillen na tweehonderd jaar Hervorming (met dr. Jan Hoek) Heerenveen: Medema 2011e.
141 Zegen en vloek Harderwijk: Rock Publ./Highway Media 2011d.
140 Meer dan redding alleen: Het ultieme plan van God Harderwijk: Rock Publ./Highway Media 2011c.
139 Het verbond en het koninkrijk van God: Ontwerp van een verbonds-, doop- en koninkrijksleer Heerenveen: Medema 2011b.
138 De Kerk van God (II): Ontwerp van een historische en praktische ecclesiologie Heerenveen: Medema 2011a.
137 Eerst Gods koninkrijk Heerenveen: Medema 2010e.
136 Rome en Reformatie: Overeenkomsten en verschillen na vijfhonderd jaar Hervorming (met mgr. dr. Gerard de Korte) Heerenveen: Medema 2010d.
135 De Kerk van God (I): Ontwerp van een elementaire ecclesiologie Heerenveen: Medema 2010c.
134 Komt er een Grote Opwekking? Harderwijk: Rock Publ./Highway Media 2010b.
133 Het heil van God: Ontwerp van een soteriologie Heerenveen: Medema 2010a.
132 Vijf olifanten in een porseleinkast: Vijf brandende onderwerpen waarover christenen verdeeld zijn Heerenveen: Medema 2009d.
131 Hoe word ik vervuld met de Heilige Geest? Harderwijk: Rock Publ./Highway Media 2009c.
130 Het zoenoffer van God: Ontwerp van een verzoeningsleer Vaassen: Medema 2009b.
129 Vallen in de Geest Harderwijk: Rock Publ./Highway Media 2009a.
128 Geloof, zekerheid, groei (bewerking van nr. 83 en 90) Vaassen: Medema 2008c.
127 Het plan van God: Ontwerp van een voorbeschikkingsleer Vaassen: Medema 2008b.
126 De schepping van God: Ontwerp van een scheppings-, mens- en zondeleer Vaassen: Medema 2008a.
125 De Christus van God: Ontwerp van een christologie Vaassen: Medema 2007b.
124 De Geest van God: Ontwerp van een pneumatologie Vaassen: Medema 2007a.
123 De Vrouwe van de Camino (roman) Heerenveen: Barnabas 2006b.
122 Seks in de kerk Vaassen: Medema 2006a.
121 Sta op, laat je dopen Vaassen: Medema 2005d.
120 De hugenoten van de Vivarais, dl. 2: Een veldhoen op de bergen (roman) Heerenveen: Barnabas 2005c.
119 Ouweneel en Jongeneel: Twee Zevenhuizense zusterfamilies eigen uitgave 2005b.
118 De God die is, of: Waarom ik geen atheïst ben Vaassen: Medema 2005a.
117 Naar bed zonder boterbriefje? Brunssum: G.H. Kramer 2004d.
116 Meer Géést in de gemeenten Vaassen: Medema 2004c.
115 W. Shakespeare: De tragedie van Hamlet, prins van Denemarken (vertaald, ingeleid en geannoteerd door Willem J. Ouweneel) Soesterberg: Aspekt 2004b.
114 Jezus volgen: Oude en nieuwe schatten uit Gods Woord Vaassen: Medema 2004a.
113 ’Geneest de zieken!’: Over de bijbelse leer van ziekte, genezing en bevrijding Vaassen: Medema 2003b (ook in het Duits).
112 F.M. Dostojevski: De groot-inquisiteur: Christus door de Kerk verworpen (geredigeerd en becommentarieerd door Willem J. Ouweneel) Soesterberg: Aspekt 2003a.
111 Het Godsgetal (roman) Soesterberg: Aspekt 2002c.
110 De ‘Vergadering van Gelovigen’ (serie Wegwijs) Kampen: Kok 2002b.
109 Israël en de Palestijn en: Waarheid en misleiding Heerenveen: Barnabas 2002a.
108 ’Hoe lief heb ik uw wet!’: De Eeuwige Torah tussen Oude en Nieuwe Verbond Vaassen: Medema 2001b.
107 Hoogtijden voor Hem: De bijbelse feesten en hun betekenis voor Joden en christenen Vaassen: Medema 2001a.
106 Het Jobslijden van Israël: Israëls lijden oplichtend uit het boek Job Vaassen: Medema 2000d.
105 Eredienst 24h (met H.P. Medema) (Betteld-reeks 6) Stg. Betteld-Conferentie 2000c.
104 De zesde kanteling: Christus en 5000 jaar denkgeschiedenis: Religie en metafysica in het jaar 2000 (Metahistorische trilogie, dl. 3) Heerenveen: Barnabas 2000b.
103 Verwachting (serie Geloofsleven dl. 6) Vaassen: Medema 2000a.
102 Jeruzalem, de stad van de grote Koning Vaassen: Medema 1999e (herziene editie van nr. 23).
101 Heiliging (serie Geloofsleven dl. 5) Vaassen: Medema 1999d.
100 Neemt, eet: De maaltijd van de Heer Vaassen: Medema 1999c (uitbreiding van nr. 57).
99 Geloven in Gods gezin (met H.P. Medema) (Betteld-reeks 5) Stg. Betteld-Conferentie 1999b.
98 De schatkamer van God Vaassen: Medema 1999a.
97 Natuurwetenskap: ‘n moderne godsdiens? Kan dit Christelik beoefen word? Potchefstroom: PU vir CHO 1998g (Wetenskaplike bydraes van die Potchefstroomse Universiteit vir Christelike HoËr Onderwys F1, nr. 365).
96 Geestelijke strijd (serie Geloofsleven dl. 4) Vaassen: Medema 1998f.
95 De zevende koningin: Het eeuwig vrouwelijke en de raad van God (Metahistorische trilogie, dl. 2) Heerenveen: Barnabas 1998e.
94 Nachtboek van de ziel Vaassen: Medema 1998d.
93 Dromen, ontwerpen, bouwen (met H.P. Medema & D. Steenhuis) (Betteld-reeks 4) Stg. Betteld-Conferentie 1998c.
92 Vrouwen, ambt en dienst: Gesprek tussen verschillende visies op basis van de Schrift (met anderen) Heerenveen: Barnabas 1998b.
91 Discipelschap (serie Geloofsleven dl. 3) Vaassen: Medema 1998a.
90 Geestelijke groei (serie Geloofsleven dl. 2) Vaassen: Medema 1997d.
89 De vrijheid van de Geest: Bijbelstudies bij de Brief van Paulus aan de Galaten Vaassen: Medema 1997c (ook in het Duits).
88 Veranderen om hetzelfde te blijven (met H.P. Medema & D. Steenhuis) (Betteld-reeks 3) Stg. Betteld-Conferentie 1997b (ook in het Duits).
87 Wijs met de wetenschap: Inleiding tot een christelijke wetenschapsleer Leiden: Barnabas 1997a.
86 ’Vergadering van gelovigen’ – waarheen?, in: Jaarboek voor de geschiedenis van het Nederlands Protestantisme na 1800, jg. 4 Kampen: Kok1996e (ook als brochure).
85 Hoedt de kudde van God (met H.P. Medema & D. Steenhuis) (Betteld-reeks 2) Stg. Betteld-Conferentie 1996d (ook in het Duits).
84 Geschiedenis van de christelijke muziek, door A. Wilson-Dickson (red. Ned. uitg.: WJO) Kampen: Kok 1996c.
83 Geloofszekerheid (serie Geloofsleven dl. 1) Vaassen: Medema 1996b.
82 De negende Koning: Het laatste van de hemelrijken: De triomf van Christus over de machten (Metahistorische trilogie, dl. 1) Leiden: Barnabas 1996a.
81 Filadelfia & Laodicea (door Watchman Nee, ingeleid en toegelicht door W.J.O.) Vaassen: Medema 1995c (ook in het Duits).
80 Met alle heiligen (met H.P. Medema & D. Steenhuis) (Betteld-reeks 1) eigen uitgave 1995b (ook in het Duits).
79 Regem habemus: Het Koninkrijk Gods en de staat Nunspeet: Marnix van St. Aldegonde Stg 1995a.
78 Jouw leven en het occulte Vaassen: Medema 1994d.
77 Mythos Wissenschaft: Ein Blick hinter den Kulissen Bielefeld: CLV 1994c.
76 Godsverlichting: De evocatie van de verduisterde God – Een weg tot spiritualiteit en gemeenteopbouw Amsterdam: Buijten & Schipperheijn 1994b.
75 Bach, Mattheüs en het drama Kampen: Kok 1994a.
74 Gladbecker Gespräche (met D. Boddenberg) Mettmann/De Bilt: eigen uitgave 1993d.
73 Mijmeringen (televisiecolumns) Kampen: Kok 1993c (ook in het Duits).
72 Ende gut – alle(s) gut? Bielefeld: CLV 1993b (ook in het Ned.: Alverzoening, Vaassen: Medema 1995).
71 A Critical Analysis of the Internal and External Prolegomena of Systematic Theology 
 Theologisch proefschriftBloemfontein: Universiteit van die Oranje-Vrystaat 1993a; uitg. dl. 1: Christian Doctrine: I. The External Prolegomena Amsterdam: Buijten & Schipperheijn 1995; vanaf 1997: Heverlee: Bijbelinstituut België«.
70 Natuurwetenskap en natuurbeskouing Potchefstroom: PU vir CHO 1992d.
69 Wetenskap en wêreldbeskouing (met J.C. Geertsema & C.J. Reinecke) Potchefstroom: PU vir CHO 1992c (heruitg. 1996: Wetenskapsleer vir natuurwetenskappe, farmasie, ingenieurswese).
68 Paranormale, okkulte en demoniese verskynsels Potchefstroom: PU vir CHO 1992b (Wetenskaplike bydraes van die Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Hoër Onderwys F1, nr. 293).
67 Okkultisme Potchefstroom: PU vir CHO 1992a.
66 Een in de naam van Jezus: Bijbelse beginselen waar de ‘Broeders’ voor staan (red.: J.G. Fijnvandraat, H.P. Medema &W.J.O.) Vaassen: Medema 1991b.
65 Israël en de Kerk, oftewel: Eén of twee volken van God? Confrontatie van de verbondsleer en de bedelingenleer Vaassen: Medema 1991a.
64 De Openbaring van Jezus Christus: Bijbelstudies over het boek Openbaring, dl. 2 Vaassen: Medema 1990 (ook in het Duits).
63 Die Bybel in die wetenskap Potchefstroom: PU vir CHO 1989b.
62 De kleine kudde (roman) Amsterdam: Buijten & Schipperheijn 1989a; grondig herzien 2005: De hugenoten van de Vivarais, dl. I: De kleine kudde. Heerenveen: Barnabas.
61 De Openbaring van Jezus Christus: Bijbelstudies over het boek Openbaring, dl. 1 Vaassen: Medema 1988 (ook in het Duits).
60 De macht van het sciëntisme Potchefstroom: PU vir CHO 1987d.
59 Echtscheiding en hertrouwen (met H.P. Medema) Vaassen: Medema 1987c (ook in het Duits).
58 De Maaltijd des Heren Vaassen: Medema 1987b (ook in het Duits).
57 Woord en wetenschap: Wetenschapsbeoefening aan de Evangelische Hogeschool Amsterdam: Buijten & Schipperheijn 1987a.
56 Die zehn Plagen Über Ägypten Neustadt: Paulus Verlag 1986d (ook in het Ned.: Laat mijn volk gaan’: De tien plagen over Egypte en Gods gerichten over de Westerse wereld, Vaassen: Medema 1989).
55 L’Apocalypse: Révélation de Jésus Christ Valence: Bibles et Publications Chrétiennes 1986c.
54 Het ontstaan van het Christendom (red.: W.J.J. Glashouwer) Hilversum: Evangelische Omroep 1986b.
53 De leer van de mens Amsterdam: Buijten & Schipperheijn 1986a (handelsuitgave wijsgerig proefschrift Amsterdam: Vrije Universiteit).
52 Okkultismus und Östliche Mystik Amtzell/Allgäu: Schwengeler Verlag 1985c.
51 Het boek Jona Alblasserdam: Stg. Boeken bij de Bijbel 1985b (2e druk 1989: De profeet Jona).
50 ’Een is uw Meester’: Hoofdstukken uit de geschiedenis van de ‘Broeders’ Vaassen: Medema 1985a.
49 Engagement and Marriage Norfolk, Virg.: Jachin 1984d.
48 Evolution in der Zeitenwende Neuhausen-Stuttgart: Verlag Wort und Wissen 1984c.
47 Psychologie: Een christelijke kijk op het mentale leven Amsterdam: Buijten & Schipperheijn 1984b (ook in het Duits).
46 Hart en ziel: Een christelijke kijk op de psychologie Amsterdam: Buijten & Schipperheijn 1984a (ook in het Duits).
45 Het Nieuwe Testament: Herziene Voorhoeve-uitgave (met J. Klein Haneveld, G.H. Kramer & H.P. Medema) Vaassen: Medema 1982d.
44 ’Wij zien Jezus’: Bijbelstudies over de brief aan de HebreeËn, dl. 2 Vaassen: Medema 1982c (ook in het Duits).
43 ’Wij zien Jezus’: Bijbelstudies over de brief aan de HebreeËn, dl. 1 Vaassen: Medema 1982b (ook in het Duits).
42 Het ontstaan van IsraËl (met V.I. Kerkhof) (red.: W.J.J. Glashouwer) Hilversum: Evangelische Omroep 1982a (ook in het Duits).
41 De jaren ‘80 en daarna…: Dr. W.J. Ouweneel in gesprek met vier ‘insiders’ (prof.dr. A.E. Wilder Smith, dr. Fr. Schaeffer, dr. Everett Koop & Bishop Festo Kivengere) Hilversum: Evangelische Omroep 1981d.
40 Glaube und Werke: Eine Auslegung des Jakobusbriefes Schwelm: Heijkoop Verlag 1981c.
39 De Bijbel in de beklaagdenbank (met medewerking van A.P. de Boer, W.J.J. Glashouwer & A.G. Knevel) Hilversum: Evangelische Omroep 1981b.
38 De schepping in ’t geding Amsterdam: Buijten & Schipperheijn 1981a.
37 Die Herrlichkeit des Herrn Jesus in den vier Evangelien Neustadt: Ernst Paulus Verlag 1980c.
36 ’Gij zijt allen broeders’: Het Nederlands Réveil en de ‘Vergaderingen’ van de ‘Broeders’ Vaassen: Medema 1980b.
35 Het ontstaan van de wereld (red.: W.J.J. Glashouwer) Hilversum: Evangelische Omroep 1980a (ook in het Duits).
34 Bijbel en bijbelkritiek Amersfoort: Stg. Bijbelgetrouwe Wetenschap 1978i.
33 Wat is het Zoonschap van Christus? Winschoten: Uit het Woord der Waarheid 1978h(ook in het Duits en Engels).
32 Wat is het eeuwige leven? Winschoten: Uit het Woord der Waarheid 1978g (ook in het Duits en Engels).
31 De kerk onder de loep (met J.G. Fijnvandraat & A. Maljaars) Vaassen: Medema 1978f.
30 Der Untergang des christlichen Abendlandes Wetzlar: Schulte & Gert 1978e.
29 De rijkdommen van de christen Vaassen: Medema 1978d.
28 Het ontstaan van de Bijbel (red.: W.J.J. Glashouwer) Hilversum: Evangelische Omroep 1978c (ook in het Duits).
27 Het domein van de slang: Christelijk handboek over occultisme en mysticisme Amsterdam: Buijten & Schipperheijn 1978b.
26 Het verhaal van de ‘Broeders’, dl. 2 Winschoten: Uit het Woord der Waarheid 1978a.
25 In den beginne… Hilversum: Evangelische Omroep 1977e.
24 Vraag het de aarde eens Werkgroep Chr. Boekenweekgeschenk 1977d.
23 Die Zukunft der Stadt des großen Königs Neustadt: Paulus Verlag 1977c (zie nr. 102).
22 Jeugd in een stervende eeuw Amsterdam: Buijten & Schipperheijn 1977b.
21 Het verhaal van de ‘Broeders’, dl. 1 Winschoten: Uit het Woord der Waarheid 1977a.
20 Wat is rechtvaardigmaking? Winschoten: Uit het Woord der Waarheid 1976b (ook in het Duits).
19 De ark in de branding Amsterdam: Buijten & Schipperheijn 1976a.
18 Hat die Evolutionslehre einen wissenschaftlichen Charakter? Schwelm: Heijkoop Verlag 1975e.
17 Wat is gezonde Bijbelstudie? Winschoten: Uit het Woord der Waarheid 1975d.
16 Wat is de verzoening? Winschoten: Uit het Woord der Waarheid 1975c.
15 Wat is de christelijke hoop? Winschoten: Uit het Woord der Waarheid 1975b (ook in het Engels).
14 Operatie Supermens: Een Bijbels-biologische blik op de toekomst Amsterdam: Buijten & Schipperheijn/Groningen: De Vuurbaak 1975a.
13 Wat is de christelijke doop? Winschoten: Uit het Woord der Waarheid 1974d (ook in het Duits).
12 Wat is het nu: schepping of evolutie? Winschoten: Uit het Woord der Waarheid 1974c (ook in vele andere talen).
11 Wat is de uitverkiezing? Winschoten: Uit het Woord der Waarheid 1974b (ook in het Engels).
10 Kanttekeningen bij Genesis één Winschoten: Uit het Woord der Waarheid 1974a (ook in het Duits).
9 De brieven van Paulus aan de Filippiërs en Kolossers Winschoten: Uit het Woord der Waarheid 1973b (ook in het Duits).
8 Het Hooglied van Salomo Winschoten: Uit het Woord der Waarheid 1973a (ook in het Duits).
7 De Gemeente van God Oostburg: Uitg. Pieters 1971.
6 Genetics, Morphology, and Development of Homoeotic Wing Tissue in the Eye of Drosophila melanogasterbiologisch proefschrift Utrecht: Rijksuniversiteit 1970.
5 Leviticus: een serie bijbellezingen Hengelo: A. Lievers z.j.
4 Wat is ‘de Vergadering’? Winschoten: Uit het Woord der Waarheid z.j.
3 Der Levitendienst im Hause Gottes Neustadt: Paulus Verlag z.j.
2 Het boek Esther Alblasserdam: Stg. Boeken bij de Bijbel z.j.
1 De brief van Paulus aan Titus Winschoten: Uit het Woord der Waarheid z.j.

Agenda voor de tweede helft van 2022
Agendaverzoek?

Als u mij wilt uitnodigen voor een spreekbeurt, laat dan uw gegevens achter via dit formulier.

  Columns en tweets
  14/05/2024 285 Wie maakt er ziek: God of de duivel?

  God maakt ziek Volgens bepaalde charismatici maakt God nooit mensen ziek, maar is het de duivel die dit doet. Dat…

  11/04/2024 284 Waarom hebben christenen zo’n verschillend oordeel over het huidige Israël?

  Waarom verschillen bijbelgetrouwe christenen zo sterk over de geestelijke betekenis van het huidige (etnische) Israël? Partij A beweert dat partij…

  27/03/2024 283 Deugt de evangelische wereld niet?

  Deugt de evangelische wereld niet, zoals David de Vos in zijn boek Rauw stelt? Nee. En de gereformeerde wereld ook niet. En…

  06/03/2024 282 Moeten christelijke mensen zich bekeren?

  Onlangs is er een discussie losgebrand over de vraag of bepaalde gemeenten (evangelische, maar het geldt bijv. ook voor Nederlandse…

  15/02/2024 281 Wanneer zal Wim van Vlastuin wél op de bijbelse ‘landbelofte’ ingaan? 

  Graag wil ik collega en broeder (en naamgenoot) prof. dr. Wim van Vlastuin hartelijk danken voor zijn uitvoerige commentaar op…

  14/02/2024 280 De letterlijke ‘landbelofte’ is essentieel!

  Kort na het uitbreken van de oorlog tussen Israël en Hamas op 7 oktober jl. publiceerde ik op Cvandaag veertien…

  21/01/2024 My Experiences with T.B. Joshua (III)

  Seventh and Final Visit The non-release of my announced book naturally raised many questions, because it had already been announced…

  20/01/2024 My Experiences with T.B. Joshua (II)

  Healings During the second visit, TBJ made me take part in the healing ministry at his church. This happened again…

  19/01/2024 My Experiences with T.B. Joshua (I)

  Preface In January 2024, the BBC broadcast some programs about prophet (or ‘prophet’?) T.B. Joshua (1963-2021; abbreviation: TBJ) and his Synagogue,…

  27/11/2023 Diepere achtergronden van het Israëlisch-Palestijnse conflict [Slot] (in aanvulling op mijn boekje ‘Wat iedere christen moet weten over Israël en de Palestijnen’)

  12 Jasser Arafat Het Israëlisch-Palestijnse conflict van na 1967 kan niet begrepen worden zonder de figuur van Jasser Arafat (1929-2004)…

  26/11/2023 Diepere achtergronden van het Israëlisch-Palestijnse conflict V (in aanvulling op mijn boekje ‘Wat iedere christen moet weten over Israël en de Palestijnen’)

  10 Fatalisme Zodra de Jordaniërs tijdens de oorlog van 1948-49 de West Bank bezet hadden, begonnen de meer bezadigde Arabieren…

  25/11/2023 Diepere achtergronden van het Israëlisch-Palestijnse conflict IV (in aanvulling op mijn boekje ‘Wat iedere christen moet weten over Israël en de Palestijnen’)

  8 De Onafhankelijkheidsoorlog (1948-49) Hoe kan het dat de jonge staat Israël in de Onafhankelijkheidsoorlog van 1948-49 staande wist te…

  Contact

  Als u met mij in contact wilt komen stuur mij dan de volgend gegevens toe.