Eerst Gods koninkrijk

Gods koninkrijk vinden we belangrijk, maar nu even niet.

Omgaan met olifanten

Omgaan met olifanten is het vervolg op deze vijf olifanten. Dit keer verdedigen twee verschillende auteurs ieder een standpunt.

Het Woord van God

Deel 11 van de Evangelisch-dogmatische reeks gaat over de goddelijke openbaring, het Woord van God.

Vijf olifanten in een porseleinkast

Over vijf van deze geschilpunten gaat dit boek: de schepping, homo(seksualiteit), de vrouw, de Geest en de doop.

Het verbond en het koninkrijk van God

Verbond. Doop. Koninkrijk. Wie in de Bijbel ook maar iets over deze thema's heeft gelezen, vermoedt dat ze veel met elkaar te maken hebben. Maar hoe?

Vijf nijlpaarden in het kippenhok

ISRAËL, ISLAM, AFVAL DER HEILIGEN, HEL, OCCULTISME . . .

Nederland

Wat Nederland nodig heeft (incl. de christenen) is het evangelie van het koninkrijk Gods (naast natuurlijk de ‘oude versie’ van het evangelie).

Et incarnatus est

Sommige christelijke dogma's zijn beter 'verwoord' in de muziek dan in de dogmatiek (bijv. 'Et incarnatus est' uit Mozarts Grote Mis)

Kosten

Christen worden kost niets (daarom zijn er in Nederland altijd nog relatief veel christenen), maar christen zijn kost je alles (dat zeggen ze er vaak niet bij).

Politiek

Politiek is een goede afspiegeling van de oude Adam: persoonlijke ambitie en partijbelang gaan gewoonlijk boven landsbelang.

Home

sept 20 2012

Waarom een Evangelisch Dogmatische Reeks?

 • Waarom dogmatiek? 
  Een dogmatiek is nuttig en nodig:
  1. vanwege de ketterijen
  2. vanwege heidense invloeden (vroeger én nu)
  3. tegenover het biblicisme (zg. ‘lezen wat er staat’ versus contextueel lezen)
  4. tegenover het mysticisme/charismatisme (zg. ‘stem van de Geest’)
  5. tegenover het rationalisme (anti het bovennatuurlijke, maar kenmerkt ook de traditionele theologie)
  6. tegenover het individualisme (vandaar Karl Barth: kerkelijke dogmatiek)
  7. tegenover het confessionalisme (dus t.o. een te star gemeenschapsdenken)
 • Waarom evangelisch?
  1. orthodox (maar niet dogmatisch-confessionalistisch)
  2. nadruk op het persoonlijke heil (dus meer op het individu & minder op het instituut gericht; vgl. [4])
  3. nadruk op geloofsdoop
  4. vrijkerkelijke kerkleer (maar niet sektarisch)
  5. niet ‘pinkster’ (want afwijzing van de second blessing-leer)
  6. niet gereformeerd (want afwijzing van de dubbele predestinatie en het verbondsuniversalisme)
  7. niet baptist (want afwijzing directe link doop gemeente)
aug 29 2012

Waarom ik ChristenUnie stem

Onlangs publiceerde een groep predikanten het manifest ‘Sociaal in plaats van liberaal’, dat vindt dat een christen ‘links’ hoort te stemmen. Vandaag (29 aug.) zette ds. Harry Pals uit Utrecht daar in het dagblad Trouw nog eens een streep onder, en beval zelfs uitdrukkelijk de SP aan. De neoliberale weg leidt tot wantoestanden, en ‘dus’ moet het SP (of eventueel PvdA) worden. Maar waarom zouden we als christenen moeten kiezen tussen deze twee ‘kwaden’?

Lees meer...

aug 23 2012

Repliek op de blog van Peter Frans Koops

[zie mijn vorige blog; Koops heeft op zijn eigen website daarop gereageerd]

(1) Koops houdt blijkbaar van de stijlfiguur van het sarcasme. Dat mag best, maar het maakt zijn betoog er niet sterker op. ‘Jij-bakken’ worden gewoonlijk gedebiteerd als men geen betere argumenten ter beschikking heeft.

(2) Ik ben net vier weken in Zuid-Afrika geweest en daardoor heb ik niet alle discussies gevolgd waarin Koops betrokken is geweest. Ik reageerde slechts op wat ik bij CIP vond. Om daarop te kunnen antwoorden hoef ik niet eerst kennis te nemen van alles wat Koops verder nog de afgelopen weken her en der te berde moge hebben gebracht.

Lees meer...

Roman

In De vrouwe van de Camino loopt Theo, een evangelische (ex)voorganger, de Camino om God en zichzelf terug te vinden. Ook is hij op zoek naar de vervulling van een profetie die hij van tevoren heeft ontvangen: de ontmoeting met een onbekende vrouw.

Evangelisch Dogmatische Reeks

 1. De Geest van God
 2. De Christus van God
 3. De schepping van God
 4. Het plan van God
 5. Het zoenoffer van God
 6. Het heil van God
 7. De Kerk van God I
 8. De Kerk van God II
 9. Het verbond en het koninkrijk van God
 10. De toekomst van God
 11. Het Woord van God

 

Het studiemateriaal voor ieder die de (of althans een) evangelicale theologie wil leren kennen. Vanwege de Nederlandse context is vooral de interactie met de gereformeerde theologie aangegaan, zodat de reeks hopelijk ook voor gereformeerde lezers belangwekkend is. De reeks gaat twaalf delen omvatten.